REKLAMA

RAFAKO: Zgłoszenie przez akcjonariusza Emitenta projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

2023-05-24 16:51
publikacja
2023-05-24 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20230524_Pismo_Rafako_modyfikacja_uchwal_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RAFAKO-_NWZ_05-06-2023_propozycje_zmienionej_tresci_uchwal_(PFR).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-24
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza Emitenta projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 54/2023 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 5 czerwca 2023 roku („NWZ”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 24 maja 2023 roku otrzymał od Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - reprezentowanego przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, a więc akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, zgłoszenie – w rozumieniu art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ („Zgłoszenie” i „Projekty”).

Treść Zgłoszenia i Projektów stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
20230524_Pismo_Rafako_modyfikacja uchwal NWZA.pdf20230524_Pismo_Rafako_modyfikacja uchwal NWZA.pdf Pismo przewodnie z uzasadnieniem FIPP FIZAN PFR
RAFAKO- NWZ 05-06-2023 propozycje zmienionej treści uchwał (PFR).pdfRAFAKO- NWZ 05-06-2023 propozycje zmienionej treści uchwał (PFR).pdf Propozycje zmienionej treści uchwał NWZ 05-06-2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-24 Radosław Domagalski - Łabędzki Prezes Zarządu
2023-05-24 Dawid Jaworski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki