Pojazdy specjalne: Jak ustawodawca nierówno potraktował samochody!

Generalną zasadą funkcjonującą w przepisach o VAT, która umożliwia odliczenie podatku naliczonego VAT od wszelkich wydatków związanych z działalnością firmy, jest ich związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Bowiem tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te mają związek z czynnościami opodatkowanymi, podatnik ma prawo odliczyć zawarty w nich podatek VAT.

Ustawodawca sporo miejsca w przepisach o VAT poświęca pojazdom samochodowym. Mowa tu zarówno o odliczeniu podatku naliczonego VAT od nabycia tych pojazdów, jak i opodatkowaniu ich sprzedaży. Z uwagi na fakt, że samochody są składnikami majątku, które można wykorzystywać nie tylko w prowadzonej działalności gospodarczej, ale również w celach prywatnych, ustawodawca znacznie zawęził kategorie pojazdów, których nabycie daje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Zasadniczo prawo do odliczenia całego VAT, bez spełniania żadnych dodatkowych warunków, przysługuje podatnikom, którzy nabywają lub użytkują (w przypadku odliczania VAT od paliwa) samochody o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (art. 86, ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o  VAT - Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Wyjątki od powyższej zasady przewidziano jednak dla niektórych pojazdów samochodowych, które po spełnieniu określonych warunków uprawniają ich właścicieli do odliczania podatku VAT w całości od ich nabycia i od zakupywanego do nich paliwa. Takie prawo przysługuje m.in. właścicielom pojazdów specjalnych, których listę zamieszczono w załączniku nr 9 do ustawy o VAT.

Wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych, o których mowa
w art. 86 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT

Poz.  Przeznaczenia pojazdów specjalnych
1. Agregat elektryczny/spawalniczy
2. Bankowóz
3. Do prac wiertniczych
4. Koparka, koparkospycharka
5. Ładowarka
6. Oczyszczanie dróg
7. Podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych
8. Pomoc drogowa
9. Zimowego utrzymania dróg
10. Żuraw samochodowy

Na powyższej liście znalazły się m.in. koparki, bankowozy czy ładowarki. Zabrakło na niej jednak niektórych pojazdów specjalnych, w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Pojazdy te, mimo że są typowymi pojazdami wykorzystywanymi w prowadzonej działalności gospodarczej, nie uprawniają ich właścicieli do odliczania całegoVAT od ich nabycia, a w konsekwencji tego od nabywania paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Pogotowie techniczne to nie pojazd specjalny dla VAT

W ww. załączniku nie wymieniono jako pojazdy specjalne samochodów pogotowia technicznego. Pojazdy te posiadają masę całkowitą mniejszą niż 3,5 tony, a to oznacza, że aby posiadać prawo do odliczenia VAT od ich nabycia, jak też od nabycia do nich paliwa, muszą spełnić dodatkowe warunki nałożone przepisami o VAT, czyli m.in. uzyskać zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Skoro więc pojazdów takich w ww. załączniku nie odnajdziemy, to jedyną możliwością pozostaje uzyskanie stosownego zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu zachowania prawa pełnego odliczania VAT od jego nabycia. Okręgowe stacje kontroli pojazdów takie zaświadczenia wydać mogą, ale tylko wtedy, gdy z takiego pojazdu zdjęte zostanie oznaczenie świetlne - właściwe dla tego typu samochodów. Będzie to jednak sprzeczne z przepisami Prawa o ruchu drogowym, a tym samym samochody te nie będą mogły być używane zgodnie z przeznaczeniem jako samochody pogotowia technicznego. W związku z powyższym pojazdy te nie uprawniają ich właścicieli do odliczania całego VAT od nabycia samych pojazdów, jak również od nabycia do nich paliwa.

Stanowisko takie zajął Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w postanowieniu z dnia 30 listopada 2005 r., nr PP/443-191/05/JK70989. Uznał, że skoro omawiane samochody nie są wymienione w załączniku nr 9 do ustawy o VAT, a niemożliwe jest uzyskanie dla nich zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów o spełnieniu wymagań nałożonych przepisami o VAT, to nie uprawniają one do pełnego odliczania VAT od nabycia, a w konsekwencji tego również i do odliczania VAT od nabycia do nich paliwa.

Sanitarki w podobnej sytuacji...

Z analogiczną sytuacją jak wyżej mamy też do czynienia w przypadku pojazdów sanitarnych. Tutaj również urzędy odmawiają prawa do odliczania VAT od nabycia paliwa do tych pojazdów. Takie stanowisko zajął przykładowo Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Pogórze w postanowieniu z dnia 28 września 2005 r., nr PP 443/92/05/ZM. Uznał on, że gramatyczna wykładnia art. 86 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT wskazuje na możliwość odliczania VAT od paliwa nabywanego do omawianych pojazdów w przypadku, gdy pojazdy te są pojazdami specjalnymi w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, ale tylko wówczas, gdy ich przeznaczenie wymienione jest w załączniku nr 9 do ustawy.

...i karawany

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. nr 238, poz. 2010) samochody pogrzebowe (karawany), to pojazdy samochodowe kategorii M (pojazdy przeznaczone do przewozu osób o co najmniej czterech kołach) przeznaczone do transportu zmarłych, wyposażone w urządzenia do tego niezbędne. Jak wynika więc z powyższego karawanem nie może być zwyczajny samochód, który można by było wykorzystywać w celach prywatnych. Powinien on być więc uwzględniony w załączniku nr 9 jako samochód specjalny, który przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Jako że usługi pogrzebowe są działalnością opodatkowaną, od nabycia takich pojazdów jak i nabywanego do nich paliwa powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT.

Jednak urzędy skarbowe odmawiają takiego prawa podatnikom posiadającym omawiane pojazdy. Tłumaczą, że co prawda są one pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym, jednak w myśl przepisów o VAT takimi pojazdami już nie są. Stanowisko takie zaprezentowane zostało m.in. w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia 9 stycznia 2006 r., nr 1433/NG/GV443-259/2005/LŚ, czy w  postanowieniu Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2005 r., nr RO-XV/443/VAT-574/181/US/05. Oznacza to, że podatnik nie ma prawa do odliczania VAT od nabycia takiego pojazdu, jak również do odliczania VAT od nabycia do niego paliwa.

Jak widać ustawodawca zapomniał chyba o takich pojazdach tworząc załącznik nr 9 do ustawy o VAT, który niewątpliwie wymaga zmian.autor: Iwona Pietrzak
Gazeta Podatkowa Nr 245 z dnia 2006-05-15
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Andrzej

A co z samochodami straży pożarnej, granicznej, policji ?

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl