REKLAMA

Płace brutto vs netto: Polakom zabierają najwięcej

2015-01-28 10:36
publikacja
2015-01-28 10:36
Płace brutto vs netto: Polakom zabierają najwięcej
Płace brutto vs netto: Polakom zabierają najwięcej
/ Thinkstock

Jak wynika z raportu "European Salary Survey 2014", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, koszty pracodawców, które ponoszą z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, plasują Polskę w środku stawki wśród wybranych krajów europejskich. Jednak zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy porównamy takie same wynagrodzenia brutto z kwotami, jakie pracownik otrzymuje na rękę - w tej klasyfikacji Polska zajmuje ostatnie miejsce w całej Europie w przypadku niskich (w skali UE - przyp. red.) pensji.

Deloitte w corocznej edycji swojego raportu przeprowadził analizę w 19 krajach europejskich, w tym m.in. w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Francji i w państwach z południa kontynentu. Analiza obejmuje trzy różne elementy: dochód netto, koszt ponoszony przez pracodawcę z tytułu umowy o pracę oraz stosunek dochodu netto pracownika do kosztów ponoszonych przez pracodawcę.

Oblicz swoją płacę netto i sprawdź, czy Twoje wynagrodzenie nie jest zbyt niskie >>>

Obliczeń dokonano przy różnych wysokościach pensji brutto dla osoby mającej na utrzymaniu niepracującego partnera/partnerkę i dwoje dzieci, oraz oddzielnie dla bezdzietnej osoby samotnej. Wszystkie obliczenia uwzględniają stan prawny i stawki podatkowe w danym kraju, które obowiązywały w 2014 roku.

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Raport zawiera kilka wariantów wysokości wynagrodzeń, ale ze względu na wysokość płac w Polsce, w niniejszym materiale wzięto pod uwagę najniższe z nich, pensje brutto bez dodatkowych profitów (np. auto służbowe). Do wyliczeń przyjęto kurs euro na poziomie 4,2 zł:

  • ok. 22 tys. euro brutto rocznie, ok. 7.700 brutto zł /m-c,

  • ok. 32 tys. euro brutto rocznie, ok. 11.200 brutto zł /m-c.

Roczne wynagrodzenie brutto
Pierwszy scenariusz
21.958,90 euro
osoba mająca na utrzymaniu rodzinę
Drugi scenariusz
21.958,90 euro
osoba samotna
Trzeci scenariusz
31.940,22 euro
osoba mająca na utrzymaniu rodzinę
Czwarty scenariusz
31.940,22 euro
osoba samotna

Pensja 21.958,90 euro brutto rocznie - ile netto dla pracownika?

W pierwszym scenariuszu, dla rocznego wynagrodzenia brutto w wysokości 21.958,90 euro, w przypadku osoby mającej na utrzymaniu rodzinę, najwyższe pensje netto otrzymają pracownicy w Belgii, Irlandii oraz Holandii. Polska w tym wariancie zajęła ostatnie miejsce z 19-tu analizowanych krajów z roczną pensją w wysokości 16.152,27 euro netto. Dla porównania Czesi otrzymają 17,9 tys. euro rocznie, a Słowacy 17,4 tys. euro. W przypadku osoby samotnej Polska zajęła trzecie miejsce od końca przed Niemcami i Portugalią, z wynagrodzeniem netto w wysokości 15.490,37 euro.


"Te różnice w wysokości pensji netto po odliczeniu obciążeń publiczno-prawnych w Polsce wynikają z ulg podatkowych przysługujących osobom mającym dzieci oraz możliwości wspólnego rozliczania podatku ze współmałżonkiem (jednak przy tym poziomie wynagrodzenia i dochodu podlegającego opodatkowaniu korzyść z wspólnego rozliczenia małżeńskiego w Polsce jest relatywnie niska). W niektórych analizowanych krajach różnice w obciążeniach podatkowych w przypadku posiadania rodziny a osobą samotną bywają jeszcze większe. Można to zaobserwować w Belgii, Danii, Włoszech, Portugalii, Czechach i Niemczech, gdzie przykładowo wynoszą one prawie 1,9 tys. euro w Czechach i aż 4,2 tys. euro w Belgii (na korzyść posiadania rodziny)"- wyjaśnia Marcin Grzesiak, Starszy Menedżer, Zespół Doradztwa dla Pracodawców, Dział Doradztwa Podatkowego, Deloitte.

Wynagrodzenie 21.958,90 euro brutto rocznie - jakie koszty ponosi pracodawca?

Uwzględniając koszty ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę osoby, która ma na utrzymaniu rodzinę, jak i osoby samotnej, to w przypadku wariantu 21.958,90 euro brutto rocznie, największe koszty ponoszą pracodawcy belgijscy. Na drugim i trzecim miejscu pozostają odpowiednio Francja oraz Słowacja. Polska znalazła się na 11. miejscu - pracownik kosztuje pracodawcę łącznie 26.513,18 euro.

W kalkulacjach przygotowanych dla Polski na koszty pracodawcy składają się:

  • wynagrodzenie brutto,

  • składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę oraz

  • składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W tym wariancie najniższymi kosztami są obciążeni brytyjscy i duńscy pracodawcy (około 23,7 i 23,6 tys. euro rocznie).

Pensja 31.940,22 euro brutto rocznie - ile netto dla pracownika?

Sytuacja wygląda podobnie przy wariancie rocznej pensji brutto w wysokości 31.940,22 euro. Polski pracownik (mający na utrzymaniu partnera i dwoje dzieci) w ciągu roku zarobi 23.578,46 euro netto, co daje nam 16. miejsce wśród analizowanych krajów. Za Polską pozostają Austria, Portugalia oraz Grecja. W przypadku osoby samotnej pensja netto wyniosłaby 21.871,79 euro, co plasuje nasz kraj na 14. pozycji. W obu scenariuszach największe wynagrodzenia netto przypadłyby pracownikom z Irlandii oraz Szwajcarii. Także w tych przypadkach o kilka miejsc wyżej od Polski znalazłyby się Czechy i Słowacja. Sytuacja osobista pracownika ma wpływ na wysokość pensji netto - największe różnice w obciążeniach podatkowych widoczne są w Belgii, Niemczech, Portugalii, Irlandii, Danii i Luksemburgu. Niektóre kraje, takie jak Szwecja, Grecja czy Wielka Brytanii nie uwzględniają sytuacji osobistej swoich podatników.

Wynagrodzenie 31.940,22 euro brutto rocznie - jakie koszty ponosi pracodawca?

"W drugim scenariuszu, gdy roczne wynagrodzenie brutto wynosi 31.940,22 euro, na pierwszym miejscu pod względem wysokości kosztów pozostają Belgowie, a na drugim Francuzi. Na trzecim miejscu znaleźli się Słowacy, którzy wyprzedzają Czechów. Pracodawcy u naszych najbliższych sąsiadów w tym wariancie ponoszą koszty większe o około 5 tys. euro rocznie niż polscy pracodawcy, którzy ponoszą koszty zatrudnienia pracownika na poziomie 37.721,85 euro rocznie. Jak wynika z tego porównania, koszty zatrudnienia w Polsce w przypadku umów o pracę nie należą do najwyższych w Europie" - mówi Marcin Grzesiak. Polska została w tym scenariuszu zakwalifikowana na 13. pozycji wśród analizowanych krajów.

Stosunek wynagrodzenia pracownika netto do kosztów pracodawcy (poza wynagrodzeniem)

Raport Deloitte analizuje także europejskie wynagrodzenia pod względem procentowego stosunku dochodu netto do kosztów dodatkowych ponoszonych przez pracodawcę, tych poza wynagrodzeniem brutto. W 19. analizowanych krajach waha się on od 83,2 proc. (Irlandia) do 53,5 proc. (Francja) w przypadku scenariusza z rocznym wynagrodzeniem w wysokości 21.958,90 euro dla osoby mającej na utrzymaniu rodzinę oraz od 79,7 proc. (Szwajcaria) do 51 proc. (Francja) w przypadku osoby samotnej. W Polsce było to odpowiednio 60,9 proc. (14. pozycja) oraz 58,4 proc. (12. pozycja).

Podobną symulację przeprowadzono dla wariantu wynagrodzenia brutto w wysokości 31.940,22 euro rocznie. Stosunek ten waha się od 80,5 proc. (Irlandia) do 53,5 proc. (Francja) w przypadku pracownika posiadającego niepracującego partnera i dwoje dzieci na utrzymaniu oraz od 75,9 proc. (Szwajcaria) do 47,3 proc. (Belgia) w przypadku osoby samotnej. Dla Polski wskaźnik ten wynosił odpowiednio 62,5 proc. (8. miejsce) oraz 58 proc. (9. miejsce). "Polska plasuje się w tym scenariuszu pośrodku stawki wśród badanych krajów europejskich wypadając lepiej niż nasi południowi sąsiedzi (Czechy i Słowacja), ale również wyprzedzając niektóre kraje zachodnioeuropejskie np. Niemcy i Francję. Znacznie lepsze wskaźniki w tej kategorii mają natomiast kraje zachodnioeuropejskie, gdzie koszty zatrudnienia pracowników są najniższe (Irlandia, Szwajcaria, Luxemburg i Wielka Brytania)" - zauważa Marcin Grzesiak.

Raport obejmuje 19 krajów: Polska, Niemcy, Francja, Holandia, Luksemburg, Austria, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Malta, Grecja, Irlandia, Szwajcaria, Belgia; Dania, Szwecja, Czechy i Słowacja.

Źródło:Deloitte
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (73)

dodaj komentarz
~PolPot
państwo socjalne kosztuje, rząd musie mieć kasę na to, czego chce społeczeństwo- bezpłatnej nauki w szkole, studiów, emerytur, rent, niskiej składki zdrowotnej dla rolników, katechetów, emerytur dla księży. Gigantyczne marnotrawstwo pieniędzy.
~Marek
tez jestem ekonomistą,ale może kiepskim, bo moje wyliczenia sa bardzo proste: zabierają na składki , podatek dochodowy, vat pluss inne pierdołowate podateczki więc ile zostaje na czysto z wynagrodzenia brutto??? polecam przemyśleć sprawę jak nas doją i golą? jak ? golą jak barany, doją jak owce, a my łazimy do urn i wydaje nam się,tez jestem ekonomistą,ale może kiepskim, bo moje wyliczenia sa bardzo proste: zabierają na składki , podatek dochodowy, vat pluss inne pierdołowate podateczki więc ile zostaje na czysto z wynagrodzenia brutto??? polecam przemyśleć sprawę jak nas doją i golą? jak ? golą jak barany, doją jak owce, a my łazimy do urn i wydaje nam się, że mamy demokrację i wpływ na cokolwiek(przyklad ostatnie kabareciarskie tzw "wybory"
~Janusz
Problem nie leży w górnikach ani nawet (bezpośrednio w nieudolnym rządzie), to są tylko podstawione marionetki bez kręgosłupa moralnego którzy za nowy zegarek czy obiecane posady unijnej dopuszczają się zdrady kraju. Notabene w większości przypadków nie jest to ich kraj rodzinny. Nie widzicie że to grubo zakrojony spisek obcych nacji Problem nie leży w górnikach ani nawet (bezpośrednio w nieudolnym rządzie), to są tylko podstawione marionetki bez kręgosłupa moralnego którzy za nowy zegarek czy obiecane posady unijnej dopuszczają się zdrady kraju. Notabene w większości przypadków nie jest to ich kraj rodzinny. Nie widzicie że to grubo zakrojony spisek obcych nacji i sterowanych służb. Wycisnąć ten kraj jak cytrynę, zmniejszyć drastycznie populację pod "nowych" osadników. To jest plan długofalowy realizowany od lat 80tych. Po zabezpieczeniu się traktatami teraz nawet na ulice nie wyjdziecie jak w latach 80. Obawiam się że ten kraj już przegrał.
~Anna
Cały rząd powinien poddać się do dymisji. Nic im nie wychodzi tylko okradanie Polaków i Polski.
Za co by się nie wzięli to wszędzie klapa więc lepiej niech za nic się już nie biorą.
~Pawel
Polska jest krajem przeklętym, rządzący zostali pozbawieni mądrości.
" Rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, dlatego też Ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie
Polska jest krajem przeklętym, rządzący zostali pozbawieni mądrości.
" Rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, dlatego też Ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. "
"Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełniliście. Dlatego kraj wasz został obrócony w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy." (Jer. 44:22-23). :
eliasz.dekalog.pl/goscie/palla/krolowa.htm
Przypowieść Salomona "Król umacnia kraj prawem; kto ściąga wiele podatków, niszczy go."
Nierząd platformy bez przerwy niszczy Polskę wysokimi podatkami.
~alka
A największe draństwo to jeszcze u schyłku życia ludzi, opodatkowanie ich nędznych emerytur!
~PolPot
skoro dzieci nie chcą pomagać, a muszą to robić podatnicy....
~ula
jest mi wstyd,że żyję w takim kraju i że urodziłam się w nim .Jesteśmy we wszystkim na samym końcu ,począwszy od służby zdrowia,szkolnictwo ,płacę,a nasz rząd jest wielką pomyłką ,niestety okradają nas na każdym kroku.Jestem za tym,żeby jak najwięcej ludzi wyjechało z kraju.
~szok
yhy pieknie tylko jak wszyscy beda wyjezdzac to za kilkanascie lat jak bedziesz chciala przyjechac do polski ( swojego kraju) to juz niebedzie sie tak nazywal !!! bo wy wszyscy co wyjezdzacie to dorabiacie inne panstwa...
~widzacy_jak_jest odpowiada ~szok
Jednak Ci, ktorzy zostaja rowniez dorabiaja inne panstwa - urzednicy nie Polski rzad, pracownicy zachodnie firmy itd.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki