PROPERTY LEASE FUND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lipca 2019 r.

2019-06-18 18:48
publikacja
2019-06-18 18:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PLE_190618_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PLE_190618_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PLE_190618_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PLE_190618_formularz-pelnomocnik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PLE_190618_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PLE_190618_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-18
Skrócona nazwa emitenta
PROPERTY LEASE FUND S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lipca 2019 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lipca 2019 r. na godz. 09:00. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej Pawła Żmudy-Trzebiatowskiego, ul. Pułaskiego 28/3, 60-607 Poznań.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2018 rok.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki
Plik Opis
PLE_190618_ogloszenie_o_zwolaniu.pdfPLE_190618_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf Ogłoszenie
PLE_190618_projekty_uchwal.pdfPLE_190618_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał
PLE_190618_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdfPLE_190618_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf Pełnomocnictwo wzór
PLE_190618_formularz-pelnomocnik.pdfPLE_190618_formularz-pelnomocnik.pdf Formularz pełnomocnika
PLE_190618_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdfPLE_190618_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf Liczba akcji i głosów
PLE_190618_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdfPLE_190618_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf Pełnomocnictwo wzór

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-18 Marcin Pawłowski Prezes Zarządu Marcin Pawłowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki