REKLAMA
WAŻNE

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli

2020-01-21 09:15
publikacja
2020-01-21 09:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-21
Skrócona nazwa emitenta
PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.
Temat
Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20.01.2020 r., nr 12/2020, pozycja 2923, obwieszczenia o treści:
„Sędzia - komisarz w postępowaniu układowym dłużnika Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A. w Białych Błotach w restrukturyzacji zarządził zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 9 marca 2020r., g. 10.00, s. 128 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w zatwierdzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyjnym. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem sędziego-komisarza. Spis głosów złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli, do którego stosuje się odpowiednio przepis art. 86 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-21 Dariusz Kaczmarek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki