REKLAMA
BADANIE

PKNORLEN: Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności

2023-02-24 07:03
publikacja
2023-02-24 07:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Komentarz_segmenty_4Q2022_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Komentarz_segmenty_4Q2022_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wyniki_4Q22_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wyniki_4Q22_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-24
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. przekazuje w załączeniu:
- dane finansowo-operacyjne za 4. kwartał 2022 roku według segmentów działalności wraz z informacją na temat wpływu wyceny zapasów metodą „ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na jednostkowe wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za 4. kwartał 2022 roku;
- prezentację zawierającą komentarz do wyników za 4. kwartał 2022 roku.
Załączniki
Plik Opis
Komentarz_segmenty_4Q2022_PL.pdfKomentarz_segmenty_4Q2022_PL.pdf dane finansowo-operacyjne za 4. kwartał 2022 roku według segmentów działalności – wersja polska
Komentarz_segmenty_4Q2022_ENG.pdfKomentarz_segmenty_4Q2022_ENG.pdf dane finansowo-operacyjne za 4. kwartał 2022 roku według segmentów działalności – wersja angielska
Wyniki_4Q22_PL.pdfWyniki_4Q22_PL.pdf prezentacja zawierająca komentarz do wyników za 4. kwartał 2022 roku – wersja polska
Wyniki_4Q22_ENG.pdfWyniki_4Q22_ENG.pdf prezentacja zawierająca komentarz do wyników za 4. kwartał 2022 roku – wersja angielska

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN financial data for the 4 quarter 2022 under segmentsRegulatory announcement no 8/2023 dated 24 February 2023Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”) announces:- the financial and operating data for the fourth quarter 2022 under segments with information regarding the impact of the LIFO method of valuation of inventories on the unconsolidated financial results of PKN ORLEN, and also the consolidated financial results of the ORLEN Capital Group for the fourth quarter 2022;- presentation including commentary to the results for the fourth quarter 2022.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-24 Jan Szewczak Członek Zarządu
2023-02-24 Robert Śleszyński p.o. Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki