REKLAMA

PEPEES: Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

2021-07-05 15:16
publikacja
2021-07-05 15:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 28/2019 nt. umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. [PKO BP], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 05 lipca 2021 r. aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a PKO BP [Aneks].
Na mocy Aneksu, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do łącznej kwoty 62,5 mln zł, a dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi – do 37,5 mln zł, Lublinowi – do 8 mln zł i Bronisławowi – do 17 mln zł.
W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
• kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi – 2 mln zł i Bronisławowi – 0,7 mln zł,
• kredyt obrotowy odnawialny: Emitentowi 16,5 mln zł, Lublinowi – 4 mln zł i Bronisławowi – 8,3 mln zł,
• kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 17 mln zł, Lublinowi – 2 mln zł i Bronisławowi – 8 mln zł.
Kredyt odnawialny oraz kredyt nieodnawialny mogą być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2022 roku a ich spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2022 roku w równych miesięcznych ratach.
Limit został udzielony do 31 sierpnia 2022 roku.
Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2021-07-05 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki