REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2022-12-05 13:52
publikacja
2022-12-05 13:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-05
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku, Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z Miejskim Budownictwem Mieszkaniowym Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku („Inwestor”) umowę, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i 3 śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi” na terenie działki nr 27 obręb Włocławek KM 88 przy ul. Celulozowej we Włocławku

Wartość umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)

Termin rozpoczęcia robót: z dniem zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 7 lat

Okres rękojmi: 7 lat

Zabezpieczenie dobrego wykonania: 5% wartości umowy brutto

Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 30% wartości zabezpieczenia dobrego wykonania

Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę/dostawcę: 20% wartości umowy brutto

Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-05 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
2022-12-05 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki