Obniżka stóp proc. zmniejszy wynik netto grupy Pekao w '20 o około 200-250 mln zł

2020-03-25 22:30
publikacja
2020-03-25 22:30

Ostatnie decyzje banków centralnych, w tym Rady Polityki Pieniężnej, o obniżce stóp procentowych zmniejszą wynik netto grupy Pekao w 2020 r. o około 200-250 mln zł wskutek spadku marży odsetkowej o około 15 pb - poinformował bank w komunikacie. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach.

/ fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

Bank Pekao zakłada, iż w konsekwencji epidemii koronawirusa COVID-19 może dojść do obniżenia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie, co może przyczynić się do niższej aktywności klientów detalicznych i korporacyjnych, w tym również aktywnych na rynkach zagranicznych, oraz do niższej dynamiki sprzedaży produktów finansowych przez bank i grupę.

"Bank spodziewa się w okresie następnych miesięcy pogorszenia sytuacji finansowej i płynnościowej części swoich klientów i w konsekwencji wzrostu kosztów ryzyka grupy, którego skala jest obecnie trudna do oszacowania. Powyższe elementy obniżą wynik finansowy netto i powiązane z nim wskaźniki finansowe" - napisano w komunikacie.

"Jednocześnie bank planuje podjąć działania mające na celu obniżenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe netto banku i grupy, związane m.in. z poziomem apetytu na ryzyko oraz redukcją kosztów działalności" - dodano.

Prezes Pekao Marek Lusztyn wskazał, że bank chce przyśpieszyć działania związane z transformacją cyfrową i operacyjną.

"Chcemy wykorzystać czas światowego kryzysu do przyśpieszenia transformacji operacyjnej. Jeżeli idzie o kluczowe wskaźniki finansowe opisane w strategii, chcemy je szybko osiągnąć, ale w roku 2020 raczej nie będzie to możliwe. Zarówno koszty ryzyka, jak i dochody operacyjne sektora bankowego będą pod presją tego bezprecedensowego kryzysu. Bardzo trudno w tych warunkach prognozować poziomy współczynników finansowych" - powiedział Lusztyn, cytowany w komunikacie prasowym.

Narodowy Bank Polski przygotował pakiet działań nakierowanych na podtrzymanie płynności rynków finansowych oraz płynności banków, co w ocenie Banku Pekao pozytywnie wpłynie na sytuację płynnościową banku i sektora.

W odniesieniu do polskiego sektora bankowego ministerstwo finansów rozwiązało bufor ryzyka systemowego. W konsekwencji minimalne wymogi kapitałowe dla banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym uległy obniżeniu o 2,9 p.p., zwiększając dodatkowo bufor kapitałowy banku i grupy ponad wymogi regulacyjne.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie grupy Pekao na koniec zeszłego roku wyniósł 17,1 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15 proc. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec 2019 roku 91 proc.

Wskaźnik kosztów zarządzania ryzykiem Pekao na koniec 2019 r. osiągnął poziom 43 pb. Bank obniżył powtarzalny wskaźnik kosztów do dochodów do poziomu 41 proc. na koniec 2019 roku. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki