REKLAMA
WAŻNE

OXYGEN S.A.: Zawarcie przez Mousetrap Games sp. z o.o. umowy o opracowanie i publikację gry

2022-01-11 21:05
publikacja
2022-01-11 21:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-11
Skrócona nazwa emitenta
OXYGEN S.A.
Temat
Zawarcie przez Mousetrap Games sp. z o.o. umowy o opracowanie i publikację gry
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Oxygen) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2022 r. spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z Triple Pawns z siedzibą w Indonezji (dalej: Deweloper) umowę (dalej: Umowa) w zakresie prowadzenia działań wydawniczych gry (dalej: Gra) dostarczonej od Dewelopera. MTG ma prawo, ale nie jest zobowiązany do rozpoczęcia kampanii promocyjnej i marketingowej Gry opublikowanej w sklepach internetowych i mobilnych sklepach z aplikacjami (takich jak Apple App Store, Google Play Store, Facebook) lub dowolnej witrynie, jeśli uzna to za stosowne, pod nazwą MTG. Ponadto, MTG zobowiązany jest promować i wprowadzać na rynek Grę w dowolny sposób i w momencie, gdy uzna to za stosowne, przy czym MTG będzie miał pełną kontrolę nad promocją i marketingiem Gry. Strony uzgadniają, że wszystkie koszty promocji i marketingu ponosi MTG.
Umowa reguluje sposób i zakres współpracy między Stronami, w tym dostarczanie Gry od Dewelopera oraz kwestie dotyczące wsparcia w zakresie utrzymania i rozwoju Gry.
Na mocy Umowy Deweloper udziela MTG wyłącznej, nieodwołalnej, wieczystej sublicencjonowanej zbywalnej, ogólnoświatowej licencji na używanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, tworzenie kopii zapasowej, tłumaczenie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie lub w inny sposób udostępnianie, modyfikowanie, publikowanie, przechowywanie i tworzenie dzieł pochodnych oraz wykonywanie pochodnych praw autorskich do Gry i treści związanych z Grą (oraz wszelkie uaktualnienia, ulepszenia, modyfikacje takich treści Gry, które zostały dokonane w trakcie i po okresie rozwoju, bez uszczerbku dla postanowień mających zastosowanie do aktualizacji) oraz praw własności intelektualnej w celu publikacji i marketingu Gry (dalej: Licencja).
Umowa zawiera postanowienia dotyczące wyłączności dla MTG w zakresie Gry obowiązujące od dnia jej dostarczenia (lub jej wydania, w zależności co nastąpi wcześniej) i tak długo, jak Licencja udzielona MTG na podstawie Umowy pozostaje w mocy.
Po premierze Gry, MTG przysługuje 90% udziału w przychodach netto z jej sprzedaży, a po odzyskaniu nakładów poniesionych na Grę, w wysokości 50% udziału w przychodach netto.
Umowa przewiduje zwolnienie MTG od roszczeń i szkód z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej osób trzecich do treści gier dostarczanych przez Dewelopera.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i pozostaje w mocy przez okres 5 lat i jest automatycznie odnawiana na okresy jednego 1 roku, chyba że zostanie zakończona zgodnie z postanowieniami Umowy. Ponadto Strony mają prawo do wypowiedzenia Umowy.
Zakładana data premiery Gry została określona na 28 lutego 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-11 Edward Mężyk Prezes Zarządu Edward Mężyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki