0,3080 zł
3,36% 0,0100 zł
Oxygen SA (OXY)

Wyniki finansowe - OXYGEN			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 125 265 59
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 531 -502 -1 090 -542
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 629 -645 -1 310 -708
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 564 -589 -1 189 -681
Amortyzacja (tys.) 792 5 5 5
EBITDA (tys.) -739 -497 -1 085 -537
Aktywa (tys.) 5 684 3 641 3 693 4 024
Kapitał własny (tys.)* -631 -3 535 -4 239 -4 958
Liczba akcji (tys. szt.) 96 238,601 96 238,601 96 238,601 96 238,601
Zysk na akcję (zł) -0,016 -0,006 -0,012 -0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,007 -0,037 -0,044 -0,052
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.