0,6360 zł
-0,63% -0,0040 zł
Oxygen SA (OXY)

Akcjonariat - OXYGEN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 52 605 546,61 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 86 238 601 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68 551 085
Liczba głosów na WZA: 86 238 601 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,49%
Kapitał akcyjny: 8 623 860,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68 551 085
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,51%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Czechowski, Tomasz Filip 17 371 682 (20,14%) 17 371 682 (20,14%) 2021-04-02 -
Mężyk Edward 14 378 290 (16,66%) 14 378 290 (16,66%) 2021-03-29 -
The Knights of Unity sp. z o.o. 14 026 404 (16,26%) 14 026 404 (16,26%) 2021-04-09 -
CShark sp. z o.o. 7 013 202 (8,13%) 7 013 202 (8,13%) 2020-07-24 -
Nietubyć Tomasz 6 011 316 (6,97%) 6 011 316 (6,97%) 2020-07-24 -
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 5 261 669 (6,10%) 5 261 669 (6,10%) 2021-04-09 ARE, HRL, BLU, NXG, OML, BRH, MOE, AVT, ERH, SSK, AIN, SNG, ALG, KBJ, GTY, IMR, BBA, VAB, VAR, ALD, SPK, APC, CLC, ECA, OPT, INW, TLT, IMP, OUT, JRH
Górski Artur 4 488 522 (5,20%) 4 488 522 (5,20%) 2021-04-09 KPC, SNG, VAB, ERH, OML, SPK, APC, AVT, ECL, AVE, GTY, ISG, IMR, IMP, JWA, MOE, AIN, SSK, ALD, ECA, OPT, TLT, H4F, OUT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria D 5 929 500
0,10 9 200 000
920 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-18
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-07-13 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-25
seria B - subskrypcja prywatna 2010-08-31 462 500
46 250,00
0,10 0,10 2 962 500
296 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-22
seria C - subskrypcja prywatna 2010-08-31 308 000
400 400,00
0,10 1,30 3 270 500
327 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-22
zmiana firmy z Smoke Shop SA na Exchange Invest SA 2016-01-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-25
seria D - subskrypcja prywatna 2016-11-30 41 250 000
6 600 000,00
0,10 0,16
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Exchange Invest SA na Premium Fund SA 2016-11-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-03
seria D - subskrypcja prywatna 2017-06-02 150 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2018-06-22 10 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Premium Fund SA na Oxygen SA 2019-11-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-05
seria E - subskrypcja prywatna 2020-03-04 43 415 060
10 853 765,00
0,10 0,25 52 615 060
52 615 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-24
seria F - subskrypcja prywatna 2020-03-04 6 238 657
1 559 664,25
0,10 0,25 58 853 717
5 885 371,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-02
seria G - subskrypcja prywatna 2020-08-25 27 384 884
6 846 221,00
0,10 0,25 86 238 601
8 623 860,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-02
seria H - subskrypcja prywatna 2020-09-30 5 000 000
2 500 000,00
0,10 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Mężyk Edward 14 378 290 24,43 (7,76) 14 378 290 24,43 (7,76) 2021-03-29
Mężyk Edward 14 378 290 (-650 000) 16,67 (-11,89) 14 378 290 (-650 000) 16,67 (-11,89) 2021-03-29
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 5 359 387 9,11 (2,90) 5 359 387 9,11 (2,90) 2021-03-02
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 5 359 387 6,21 5 359 387 6,21 2021-03-02
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 5 359 387 (929 865) 6,21 (-2,21) 5 359 387 (929 865) 6,21 (-2,21) 2021-03-02
Wyszyński Radosław 3 026 910 5,75 (0,61) 3 026 910 5,75 (0,61) 2020-10-09
Wyszyński Radosław 3 026 910 5,14 (1,63) 3 026 910 5,14 (1,63) 2020-10-09
Wyszyński Radosław 3 026 910 3,51 3 026 910 3,51 2020-10-09
Czechowski, Tomasz Filip 10 358 480 19,69 (2,09) 10 358 480 19,69 (2,09) 2020-10-09
Czechowski, Tomasz Filip 10 358 480 17,60 (5,59) 10 358 480 17,60 (5,59) 2020-10-09
Czechowski, Tomasz Filip 10 358 480 (-3 000 000) 12,01 (-13,38) 10 358 480 (-3 000 000) 12,01 (-13,38) 2020-10-09
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 4 429 522 8,42 4 429 522 8,42 2020-08-04
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 4 429 522 8,42 4 429 522 8,42 2020-08-04
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 4 429 522 8,42 (0,89) 4 429 522 8,42 (0,89) 2020-08-04
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 4 429 522 (3 612 522) 7,53 (5,98) 4 429 522 (3 612 522) 7,53 (5,98) 2020-08-04
Nietubyć Tomasz 6 011 316 11,43 (1,22) 6 011 316 11,43 (1,22) 2020-07-24
Nietubyć Tomasz 6 011 316 10,21 (3,24) 6 011 316 10,21 (3,24) 2020-07-24
Nietubyć Tomasz 6 011 316 6,97 6 011 316 6,97 2020-07-24
Mężyk Edward 15 028 290 28,56 (3,02) 15 028 290 28,56 (3,02) 2020-07-24
Mężyk Edward 15 028 290 25,54 15 028 290 25,54 2020-07-24
Górski Artur 2 464 750 (-452 500) 4,68 (-27,03) 2 464 750 (-452 500) 4,68 (-27,03) 2020-07-24
Czechowski, Tomasz Filip 13 358 480 25,39 13 358 480 25,39 2020-07-24
CShark sp. z o.o. 7 013 202 8,13 (-5,20) 7 013 202 8,13 (-5,20) 2020-07-24
CShark sp. z o.o. 7 013 202 13,33 (1,41) 7 013 202 13,33 (1,41) 2020-07-24
CShark sp. z o.o. 7 013 202 11,92 7 013 202 11,92 2020-07-24
JR Holding ASI SA 1 964 750 21,36 (17,63) 1 964 750 21,36 (17,63) 2020-01-22
JR Holding ASI SA 1 964 750 3,73 1 964 750 3,73 2020-01-22
Ciszewski January 817 000 1,55 (-7,33) 817 000 1,55 (-7,33) 2020-01-22
Ciszewski January 817 000 (-1 964 750) 8,88 (-21,36) 817 000 (-1 964 750) 8,88 (-21,36) 2020-01-22
Górski Artur 2 917 250 31,71 (26,17) 2 917 250 31,71 (26,17) 2019-10-11
Górski Artur 2 917 250 (-350 000) 5,54 (-29,97) 2 917 250 (-350 000) 5,54 (-29,97) 2019-10-11
Górski Artur 3 267 250 (-210 000) 35,51 (-2,29) 3 267 250 (-210 000) 35,51 (-2,29) 2019-09-17
Górski Artur 3 477 250 (-350 000) 37,80 (-3,80) 3 477 250 (-350 000) 37,80 (-3,80) 2019-07-12
Ciszewski January 2 781 750 (-1 400 000) 30,24 (-15,21) 2 781 750 (-1 400 000) 30,24 (-15,21) 2019-07-12
Górski Artur 3 827 250 (-350 000) 41,60 (-3,80) 3 827 250 (-350 000) 41,60 (-3,80) 2019-06-24
MGA SA 0 (-2 415 000) 0,00 (-26,25) 0 (-2 415 000) 0,00 (-26,25) 2019-04-29
IWN SA 0 (-5 929 000) 0,00 (-64,45) 0 (-5 929 000) 0,00 (-64,45) 2019-04-29
Górski Artur 4 177 250 45,40 4 177 250 45,40 2019-04-29
Ciszewski January 4 181 750 45,45 4 181 750 45,45 2019-04-29
IWN SA 5 929 000 64,45 (64,45) 5 929 000 64,45 (64,45) 2018-12-04
MGA SA 2 415 000 26,25 2 415 000 26,25 2018-11-30
IWN SA 0 (-2 415 000) 0,00 (-73,84) 0 (-2 415 000) 0,00 (-73,84) 2018-11-30
IWN SA 2 415 000 73,84 (47,59) 2 415 000 73,84 (47,59) 2018-08-23
IWN SA 2 415 000 (80 000) 26,25 (-45,15) 2 415 000 (80 000) 26,25 (-45,15) 2018-08-23
IWN SA 2 335 000 (-80 000) 71,40 (-2,44) 2 335 000 (-80 000) 71,40 (-2,44) 2017-09-26
IWN SA 2 415 000 (-80 000) 73,84 (68,24) 2 415 000 (-80 000) 73,84 (68,24) 2017-09-04
Main Switch LLC 0 (-40 625 000) 0,00 (-91,25) 0 (-40 625 000) 0,00 (-91,25) 2017-03-14
Main Switch LLC 40 625 000 91,25 (-1150,91) 40 625 000 91,25 (-1150,91) 2017-02-03
Main Switch LLC 40 625 000 1242,16 40 625 000 1242,16 2017-02-03
IWN SA 2 495 000 5,60 (-70,69) 2 495 000 5,60 (-70,69) 2016-10-31
IWN SA 2 495 000 76,29 2 495 000 76,29 2016-10-31
IWN SA 2 495 000 76,29 2 495 000 76,29 2016-10-31
Cigar Invest sp. z o.o. 2 000 000 61,15 (0,15) 2 000 000 61,15 (0,15) 2012-01-24
Cigar Invest sp. z o.o. 2 000 000 61,00 2 000 000 61,00 2012-01-24
INC SA 68 456 (-106 544) 2,43 (-3,80) 68 456 (-106 544) 2,43 (-3,80) 2011-05-18
INC SA 175 000 6,23 175 000 6,23 2011-05-17
Zarudzki Michał 495 000 17,62 (2,49) 495 000 17,62 (2,49) 2010-11-29
Zarudzki Michał 495 000 15,13 (0,13) 495 000 15,13 (0,13) 2010-11-29
Zarudzki Michał 495 000 15,00 (-4,80) 495 000 15,00 (-4,80) 2010-11-29
Zarudzki Michał 495 000 19,80 495 000 19,80 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. z Cigar Invest sp. z o.o. 2 000 000 58,99 (-21,01) 2 000 000 58,99 (-21,01) 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. 2 000 000 80,00 (8,78) 2 000 000 80,00 (8,78) 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. 2 000 000 71,22 (10,07) 2 000 000 71,22 (10,07) 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. 2 000 000 61,15 (0,16) 2 000 000 61,15 (0,16) 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. poprzez Cigar Invest sp. z o.o. 2 000 000 60,99 (1,00) 2 000 000 60,99 (1,00) 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. z Cigar Invest sp. z o.o. 2 000 000 59,99 2 000 000 59,99 2010-11-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.