1,1700 zł
4,46% 0,0500 zł
Oxygen SA (OXY)

Akcjonariat - OXYGEN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 61 559 620,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 52 615 060 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 867 720
Liczba głosów na WZA: 52 615 060 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,18%
Kapitał akcyjny: 5 261 506,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45 867 720
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,82%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mężyk Edward 15 028 290 (28,56%) 15 028 290 (28,56%) 2020-07-24 -
Czechowski, Tomasz Filip 10 358 480 (19,69%) 10 358 480 (19,69%) 2020-10-09 -
CShark sp. z o.o. 7 013 202 (13,33%) 7 013 202 (13,33%) 2020-07-24 -
Nietubyć Tomasz 6 011 316 (11,43%) 6 011 316 (11,43%) 2020-07-24 -
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 4 429 522 (8,42%) 4 429 522 (8,42%) 2020-08-04 CLC, AFH, ALG, VAR, KBJ, TLT, DGL, ALG, ARE, HRL, BLU, ERH, SSK, MOE, INB, EVE, OML, OPT, BRH, SNG, INW, JRH
Wyszyński Radosław 3 026 910 (5,75%) 3 026 910 (5,75%) 2020-10-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria D 5 929 500
0,00
0,10 0,00 9 200 000
920 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-18
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-07-13 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-25
seria B - subskrypcja prywatna 2010-08-31 462 500
46 250,00
0,10 0,10 2 962 500
296 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-22
seria C - subskrypcja prywatna 2010-08-31 308 000
400 400,00
0,10 1,30 3 270 500
327 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-22
zmiana firmy z Smoke Shop SA na Exchange Invest SA 2016-01-22 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-25
seria D - subskrypcja prywatna 2016-11-30 41 250 000
6 600 000,00
0,10 0,16 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Exchange Invest SA na Premium Fund SA 2016-11-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-03
seria D - subskrypcja prywatna 2017-06-02 150 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2018-06-22 10 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Premium Fund SA na Oxygen SA 2019-11-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-05
seria E - subskrypcja prywatna 2020-03-04 43 415 060
10 853 765,00
0,10 0,25 52 615 060
52 615 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-24
seria F - subskrypcja prywatna 2020-03-04 8 000 000
2 000 000,00
0,10 0,25 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2020-08-25 27 384 884
6 846 221,00
0,10 0,25 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 4 429 522 8,42 4 429 522 8,42 2020-08-04
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 4 429 522 (3 612 522) 8,42 (-0,46) 4 429 522 (3 612 522) 8,42 (-0,46) 2020-08-04
Górski Artur 2 464 750 (-452 500) 4,68 (-27,03) 2 464 750 (-452 500) 4,68 (-27,03) 2020-07-24
Czechowski, Tomasz Filip 13 358 480 25,39 13 358 480 25,39 2020-07-24
JR Holding ASI SA 1 964 750 21,36 (17,63) 1 964 750 21,36 (17,63) 2020-01-22
JR Holding ASI SA 1 964 750 3,73 1 964 750 3,73 2020-01-22
Ciszewski January 817 000 8,88 (7,33) 817 000 8,88 (7,33) 2020-01-22
Ciszewski January 817 000 (-1 964 750) 1,55 (-28,69) 817 000 (-1 964 750) 1,55 (-28,69) 2020-01-22
Górski Artur 2 917 250 31,71 (26,17) 2 917 250 31,71 (26,17) 2019-10-11
Górski Artur 2 917 250 (-350 000) 5,54 (-29,97) 2 917 250 (-350 000) 5,54 (-29,97) 2019-10-11
Górski Artur 3 267 250 (-210 000) 35,51 (-2,29) 3 267 250 (-210 000) 35,51 (-2,29) 2019-09-17
Górski Artur 3 477 250 (-350 000) 37,80 (-3,80) 3 477 250 (-350 000) 37,80 (-3,80) 2019-07-12
Ciszewski January 2 781 750 (-1 400 000) 30,24 (-15,21) 2 781 750 (-1 400 000) 30,24 (-15,21) 2019-07-12
Górski Artur 3 827 250 (-350 000) 41,60 (-3,80) 3 827 250 (-350 000) 41,60 (-3,80) 2019-06-24
MGA SA 0 (-2 415 000) 0,00 (-26,25) 0 (-2 415 000) 0,00 (-26,25) 2019-04-29
IWN SA 0 (-5 929 000) 0,00 (-64,45) 0 (-5 929 000) 0,00 (-64,45) 2019-04-29
Górski Artur 4 177 250 45,40 4 177 250 45,40 2019-04-29
Ciszewski January 4 181 750 45,45 4 181 750 45,45 2019-04-29
IWN SA 5 929 000 64,45 (64,45) 5 929 000 64,45 (64,45) 2018-12-04
MGA SA 2 415 000 26,25 2 415 000 26,25 2018-11-30
IWN SA 0 (-2 415 000) 0,00 (-73,84) 0 (-2 415 000) 0,00 (-73,84) 2018-11-30
Ogółem 9 200 000 (5 929 500) 0 9 200 000 (5 929 500) 0 2018-11-18
IWN SA 2 415 000 73,84 (47,59) 2 415 000 73,84 (47,59) 2018-08-23
IWN SA 2 415 000 (80 000) 26,25 (-45,15) 2 415 000 (80 000) 26,25 (-45,15) 2018-08-23
IWN SA 2 335 000 (-80 000) 71,40 (-2,44) 2 335 000 (-80 000) 71,40 (-2,44) 2017-09-26
IWN SA 2 415 000 (-80 000) 73,84 (-2,45) 2 415 000 (-80 000) 73,84 (-2,45) 2017-09-04
Ogółem 3 270 500 (-41 250 000) 0 3 270 500 (-41 250 000) 0 2017-03-14
Main Switch LLC 0 (-40 625 000) 0,00 (-1242,16) 0 (-40 625 000) 0,00 (-1242,16) 2017-03-14
Main Switch LLC 40 625 000 1242,16 (1150,91) 40 625 000 1242,16 (1150,91) 2017-02-03
Main Switch LLC 40 625 000 91,25 40 625 000 91,25 2017-02-03
Ogółem 44 520 500 (41 250 000) 0 44 520 500 (41 250 000) 0 2016-12-20
IWN SA 2 495 000 76,29 (70,69) 2 495 000 76,29 (70,69) 2016-10-31
IWN SA 2 495 000 5,60 (-70,69) 2 495 000 5,60 (-70,69) 2016-10-31
IWN SA 2 495 000 76,29 2 495 000 76,29 2016-10-31
Cigar Invest sp. z o.o. 2 000 000 61,15 (0,15) 2 000 000 61,15 (0,15) 2012-01-24
Cigar Invest sp. z o.o. 2 000 000 61,00 2 000 000 61,00 2012-01-24
INC SA 68 456 (-106 544) 2,43 (-3,80) 68 456 (-106 544) 2,43 (-3,80) 2011-05-18
INC SA 175 000 6,23 175 000 6,23 2011-05-17
Ogółem 3 270 500 (462 500) 0 3 270 500 (462 500) 0 2011-03-22
Ogółem 2 808 000 (308 000) 0 2 808 000 (308 000) 0 2010-12-08
Zarudzki Michał 495 000 19,80 (2,18) 495 000 19,80 (2,18) 2010-11-29
Zarudzki Michał 495 000 17,62 (2,49) 495 000 17,62 (2,49) 2010-11-29
Zarudzki Michał 495 000 15,13 (0,13) 495 000 15,13 (0,13) 2010-11-29
Zarudzki Michał 495 000 15,00 495 000 15,00 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. 2 000 000 61,15 (0,16) 2 000 000 61,15 (0,16) 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. poprzez Cigar Invest sp. z o.o. 2 000 000 60,99 (1,00) 2 000 000 60,99 (1,00) 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. z Cigar Invest sp. z o.o. 2 000 000 59,99 (1,00) 2 000 000 59,99 (1,00) 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. z Cigar Invest sp. z o.o. 2 000 000 58,99 (-21,01) 2 000 000 58,99 (-21,01) 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. 2 000 000 80,00 (8,78) 2 000 000 80,00 (8,78) 2010-11-29
Promotorzy sp. z o.o. 2 000 000 71,22 2 000 000 71,22 2010-11-29
Ogółem 2 500 000 0 2 500 000 0 2010-08-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.