0,6000 zł
-1,32% -0,0080 zł
Oxygen SA (OXY)

Komunikaty spółki - OXYGEN

Zawarcie umowy wydawniczej
Zawarcie umowy ramowej o stworzenie gry
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku
Zawarcie ramowej umowy o współpracy
Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy wydawniczej
Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy wydawniczej
Zawarcie umowy wydawniczej
Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Oxygen S.A. za rok obrotowy 2020
Jednostkowy raport roczny spółki Oxygen S.A. za 2020 rok obrotowy
Dokonanie odpisów aktualizujących
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii D, E, F i G na rynek NewConnect
OXYGEN -1,32% 0,60
2021-09-28 16:24:17

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.