0,9950 zł
0,51% 0,0050 zł
Oxygen SA (OXY)

Komunikaty spółki - OXYGEN

Zawarcie umów o czasowe ograniczenie w dysponowaniu akcjami
Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2020 r.
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Zmiana udziału w głosach
Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zmiana udziału w głosach
Zawarcie przez spółkę zależną umowy wydawniczej
Przyjęcie strategii rozwoju
Zawarcie umowy dystrybucyjnej
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Korekta raportu okresowego nr 20/2020 z dn. 6.08.2020 r. - Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G
Nabycie 3 udziałów w Mousetrap Games sp. z o.o.
Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
OXYGEN 0,51% 0,99
2020-10-29 09:00:00

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.