0,4340 zł
0,00% 0,0000 zł
Oxygen SA (OXY)

Komunikaty spółki - OXYGEN

Zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w głosach
Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
Zakup 51% udziałów w spółce NFT Capital Partners sp. z o.o.
Zawarcie umowy na wydanie gier wyprodukowanych przez Mousetrap Games
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zawarcie umowy wydawniczej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I
Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w HyperCat sp. z o.o.
Zawarcie umowy na produkcję gier
Zawarcie aneksu do umowy dystrybucyjnej
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D, F i H na rynek NewConnect
OXYGEN 0,00% 0,43
2022-08-09 15:52:23

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.