REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o otrzymaniu decyzji organu II instancji w zakresie kontroli celno – skarbowej za 2015 rok

2021-11-16 16:41
publikacja
2021-11-16 16:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-16
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu decyzji organu II instancji w zakresie kontroli celno – skarbowej za 2015 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2019 z dnia 21.08.2019 r. oraz 41/2019 z dnia 29.10.2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, o decyzji Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno - Skarbowego (dalej: Organ), który, działając jako organ drugiej instancji, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. w wysokości 1 181 869,00 złotych. Na dzień publikacji niniejszego raportu, łączna kwota ewentualnych dopłat do podatku dochodowego za rok 2015 z uwzględnieniem odsetek wyliczonych na dzień 16.11.2021 r. może wynieść 1 714 454,00 zł

Wydana decyzja nastąpiła w wyniku rozpatrzenia odwołania Spółki od decyzji organu pierwszej instancji na skutek przeprowadzonej w Spółce kontroli celno -skarbowej za lata 2014 – 2017. O szczegółowym przebiegu kontroli Emitent informował w raportach okresowych.

Otrzymana decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania. Emitentowi przysługuje możliwość złożenia skargi na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Emitent będzie szczegółowo analizował wraz z doradcami prawno-podatkowymi otrzymaną decyzję oraz możliwość skorzystania z przysługujących mu praw.

Emitent będzie informował o dalszym przebiegu sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w raportach bieżących i okresowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-16 Konrad Sznajder Prezes Zarządu
2021-11-16 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki