111,5000 zł
-0,89% -1,0000 zł
Orbis SA (ORB)

Żądanie akcjonariusza w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zadanie_Accor_SA_w_spr._zwolania_NWZA_04.02.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-05
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Żądanie akcjonariusza w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
"Orbis" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 lutego 2020 roku otrzymał od Accor S.A., akcjonariusza Spółki, któremu na dzień niniejszego żądania bezpośrednio przysługuje 37.246.682 akcji Spółki, stanowiących 80,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 37.246.682 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 80,84% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członków rady nadzorczej Spółki przez Francka Gervais, Jeana-Jacquesa Morin, Pierra Boisselier, Laurenta Picherala oraz Christiana Karaoglaniana, o czym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., żądanie zwołania przez Zarząd Spółki, na dzień 5 marca 2020 r., nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w celu dokonania wyboru nowych członków rady nadzorczej Spółki.
Treść żądania wraz z przedstawionymi od przedmiotowego żądania załącznikami obejmującymi:
1) treść porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2) projekty uchwał w sprawie powołania nowych członków rady nadzorczej Spółki;
3) życiorysy kandydatów na nowych członków rady nadzorczej Spółki.
stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

_______________________________________________________________________________________
”Orbis" S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.
Załączniki
Plik Opis
Żądanie Accor SA w spr. zwołania NWZA_04.02.2020.pdfŻądanie Accor SA w spr. zwołania NWZA_04.02.2020.pdf Żądanie akcjonariusza w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia "Orbis" S.A. na dzień 5 marca 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-05 Dominik Sołtysik Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.