114,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Orbis SA (ORB)

Wstępne założenia odkupu akcji własnych przez "Orbis" S.A. w celu ich umorzenia

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-13
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Wstępne założenia odkupu akcji własnych przez "Orbis" S.A. w celu ich umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z podjęciem w dniu 12 listopada 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orbis” S.A. Uchwały nr 5 w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego (patrz raport bieżący nr 39/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.), Zarząd "Orbis" S.A. ("Emitent") postanowił przeprowadzić analizę dotyczącą możliwości realizacji programu odkupu akcji Emitenta w celu ich umorzenia, na zasadach określonych w powyższej Uchwale („Program”).
Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową i operacyjną Emitenta, Zarząd przyjął wstępne założenia do Programu przewidujące realizację jego pierwszej transzy o wartości około 560 mln PLN oraz jej przeprowadzenie nie później niż do końca marca 2020 r. („Transza Programu”).
Na podstawie dalszych analiz, Zarząd określi szczegółowe warunki Transzy Programu, w tym cenę odkupu akcji, a także liczbę akcji podlegających odkupowi. Ostateczne warunki Transzy Programu zostaną przedstawione przez Zarząd do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Emitenta.
Zarząd dodatkowo zaznacza, że realizacja Transzy Programu nie wyklucza możliwej realizacji kolejnej(ych) transz Programu w ramach limitu kapitału rezerwowego przeznaczonego na potrzeby Programu (850 mln PLN) i okresu upoważnienia do nabywania akcji własnych (12 listopada 2021 r.), które zostały określone w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orbis” S.A. z dnia 12 listopada 2019 r.

________________________________________________________________________________________
”Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.