REKLAMA

ORANGEPL: Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2021 rok.

2021-12-09 10:37
publikacja
2021-12-09 10:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-09
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2021 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje, że skonsolidowany raport roczny za 2021 rok i raport roczny za 2021 rok zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 16 lutego 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report (23/2021),Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland9
December 2021


(translation of Polish version)title:
Change of the release date of 2021
annual reports


Pursuant to Article 80 clause 2 of the
Decree of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and
periodic information provided by issuers of securities and conditions
for recognising as equivalent information required by the laws of a
non-member state, the Management Board of Orange Polska S.A. hereby
informs that consolidated and standalone full year results for the year
2021 will be released on 16th February 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-09 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2021-12-09 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki