REKLAMA

OPTEAM S.A.: Informacja o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.

2020-10-26 11:19
publikacja
2020-10-26 11:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-26
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie informuje, że otrzymał w dniu 26.10.2020 r. uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z datą podjęcia w dniu 23.10.2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.
Zarząd Giełdy stwierdził w Uchwale, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki OPTEAM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 240.300 (dwieście czterdzieści tysięcy trzysta) akcji serii E, 293.700 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji serii F, 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji serii G. Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 28 października 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje serii E, F i G spółki OPTEAM S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 października 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLOPTEM00012”.

Podstawa prawna:
§ 17 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-26 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki