REKLAMA

ODLEWNIE: Zmiana składu Komitetu Audytu

2021-12-10 09:28
publikacja
2021-12-10 09:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-10
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zmiana składu Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 09 grudnia 2021 roku, w związku z utratą przez Panią Ewę Majkowską statusu niezależności i faktem, że tylko dwaj członkowie Rady spełniają kryteria niezależności, Rada Nadzorcza, zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, podjęła uchwałę zmieniającą liczebność członków Komitetu Audytu z czterech na trzech członków. Z dotychczasowego składu Komitetu Audytu został odwołany Pan Kazimierz Kwiecień.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie powierzenia następujących funkcji w Komitecie Audytu:

Panu Tomaszowi Mazurczakowi - Przewodniczącego Komitetu Audytu
Pani Ewie Majkowskiej - Wiceprzewodniczącej Komitetu Audytu
Panu Łukaszowi Lechowiczowi - Sekretarza Komitetu Audytu


Kryteria niezależności spełnia Pan Tomasz Mazurczak oraz Pan Łukasz Lechowicz.

Mandat Komitetu Audytu wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-10 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2021-12-10 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2021-12-10 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki