REKLAMA

NOTORIA SERWIS: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E

2023-03-08 10:45
publikacja
2023-03-08 10:45
Zarząd Notoria Serwis S.A. informuje, że otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA informację o podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii E, o następującej treści:
Uchwała Nr 195/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 07 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki NOTORIA SERWIS S.A.
§1. Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 14 marca 2023 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki NOTORIA SERWIS S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNTRSW00035", pod warunkiem dokonania w dniu 14 marca 2023 r. ich asymilacji z notowanymi akcjami tej spółki oznaczonymi kodem "PLNTRSW00019".
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NOTORIA" i oznaczeniem "NTS".
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki