8,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
NOTORIA SERWIS SA (NTS)

Akcjonariat - NOTORIA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 10 440 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 1 200 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 003 097
Liczba głosów na WZA: 1 200 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,59%
Kapitał akcyjny: 1 200 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 003 097
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,41%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sierant Artur z podmiotami powiązanymi 401 809 (33,47%) 401 809 (33,47%) 2023-01-13 -
Kuryłek Wojciech 287 533 (23,96%) 287 533 (23,96%) 2015-03-05 -
Krasuski Wiesław 150 000 (12,50%) 150 000 (12,50%) 2012-08-07 -
Rojewski Marek z Elmwart 12 sp. z o.o., Karol Investment & Advising sp. z o.o. 93 755 (7,81%) 93 755 (7,81%) 2020-07-08 -
Barin Orkun 70 000 (5,83%) 70 000 (5,83%) 2016-05-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-17
seria D - subskrypcja prywatna 100 000
440 000,00
1,00 4,40 1 150 000
1 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 13 750
1,00 1 163 750
1 163 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 36 250
1,00 1 200 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-02
seria B - prawo poboru 2009-11-17 1
3,68
1,00 3,68 500 001
500 001,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-23
seria C - subskrypcja prywatna 2009-11-17 499 999
1 839 996,32
1,00 3,68 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-23
seria D - subskrypcja prywatna 2014-09-30 50 000
220 000,00
1,00 4,40 1 050 000
1 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-05
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E i F 2019-06-27 30 000
30 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Sierant Artur z podmiotami powiązanymi 396 809 (4 500) 33,06 (0,37) 396 809 (4 500) 33,06 (0,37) 2022-12-12
Sierant Artur z podmiotami powiązanymi 392 309 (8 938) 32,69 (-0,25) 392 309 (8 938) 32,69 (-0,25) 2022-12-01
Rojewski Marek z Elmwart 12 sp. z o.o., Karol Investment & Advising sp. z o.o. 93 755 (12 001) 8,06 (0,96) 93 755 (12 001) 8,06 (0,96) 2020-07-08
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 383 371 32,94 (1,00) 383 371 32,94 (1,00) 2020-01-08
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 383 371 (29 418) 31,94 (1,53) 383 371 (29 418) 31,94 (1,53) 2020-01-08
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 353 953 30,41 (-0,37) 353 953 30,41 (-0,37) 2019-05-13
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 353 953 (37 231) 30,78 (3,24) 353 953 (37 231) 30,78 (3,24) 2019-05-13
Szymanek Grażyna 55 818 (-23 922) 4,85 (-2,08) 55 818 (-23 922) 4,85 (-2,08) 2019-04-12
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 316 722 (21 671) 27,54 (1,88) 316 722 (21 671) 27,54 (1,88) 2019-04-12
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 295 051 (27 106) 25,66 (2,36) 295 051 (27 106) 25,66 (2,36) 2018-02-15
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 267 945 (6 876) 23,30 (-1,56) 267 945 (6 876) 23,30 (-1,56) 2017-06-30
Szymanek Grażyna wraz z mężem i synem 79 740 6,93 79 740 6,93 2016-12-19
Barin Orkun 70 000 6,09 (0,07) 70 000 6,09 (0,07) 2016-05-10
Barin Orkun 70 000 6,02 70 000 6,02 2016-05-10
Rojewski Marek z Elmwart 12 sp. z o.o., Karol Investment & Advising sp. z o.o. 81 754 7,10 (0,07) 81 754 7,10 (0,07) 2016-01-28
Rojewski Marek z Elmwart 12 sp. z o.o., Karol Investment & Advising sp. z o.o. 81 754 7,03 (-0,75) 81 754 7,03 (-0,75) 2016-01-28
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 261 069 24,86 (2,16) 261 069 24,86 (2,16) 2015-06-03
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 261 069 (-2 554) 22,70 (-0,22) 261 069 (-2 554) 22,70 (-0,22) 2015-06-03
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 263 623 (7 596) 22,92 (-1,46) 263 623 (7 596) 22,92 (-1,46) 2015-06-03
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 256 027 (6 000) 24,38 (-0,62) 256 027 (6 000) 24,38 (-0,62) 2015-03-05
Kuryłek Wojciech 264 883 25,22 (2,19) 264 883 25,22 (2,19) 2015-03-05
Kuryłek Wojciech 264 883 (-22 650) 23,03 (-1,97) 264 883 (-22 650) 23,03 (-1,97) 2015-03-05
Kuryłek Wojciech 287 533 25,00 (0,29) 287 533 25,00 (0,29) 2015-03-05
Kuryłek Wojciech 287 533 (40 650) 24,71 (0,03) 287 533 (40 650) 24,71 (0,03) 2015-03-05
Kuryłek Wojciech 246 883 24,68 (1,17) 246 883 24,68 (1,17) 2015-01-02
Kuryłek Wojciech 246 883 (45 517) 23,51 (3,38) 246 883 (45 517) 23,51 (3,38) 2015-01-02
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 250 027 25,00 (1,19) 250 027 25,00 (1,19) 2014-09-18
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 250 027 (432) 23,81 (-1,14) 250 027 (432) 23,81 (-1,14) 2014-09-18
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 249 595 (9 581) 24,95 (0,95) 249 595 (9 581) 24,95 (0,95) 2014-06-30
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 240 014 (462) 24,00 (0,05) 240 014 (462) 24,00 (0,05) 2013-12-31
Szymanek Arkadiusz z osobą powiązaną 49 901 (-38 111) 4,99 (-3,81) 49 901 (-38 111) 4,99 (-3,81) 2013-09-30
Szymanek Arkadiusz z osobą powiązaną 88 012 (-36 715) 8,80 (-3,67) 88 012 (-36 715) 8,80 (-3,67) 2013-09-19
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 239 552 (24 517) 23,95 (2,45) 239 552 (24 517) 23,95 (2,45) 2013-09-19
Szymanek Arkadiusz z osobą powiązaną 124 727 (-4 500) 12,47 (-0,45) 124 727 (-4 500) 12,47 (-0,45) 2013-09-16
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 215 035 (9 892) 21,50 (0,99) 215 035 (9 892) 21,50 (0,99) 2013-09-16
Sztajnert Paulina 30 (-126 876) 0,00 (-12,69) 30 (-126 876) 0,00 (-12,69) 2013-02-28
Kuryłek Wojciech 201 366 (76 833) 20,13 (7,68) 201 366 (76 833) 20,13 (7,68) 2013-02-27
Kuryłek Wojciech 124 533 (2 290) 12,45 (0,23) 124 533 (2 290) 12,45 (0,23) 2013-02-26
Sierant Artur z żoną oraz Rant sp. z o.o. 205 143 (27 485) 20,51 (2,75) 205 143 (27 485) 20,51 (2,75) 2013-02-19
Sierant Artur z Rant sp. z o.o. 177 658 17,76 177 658 17,76 2012-11-13
Sztajnert Paulina 126 906 (-22 622) 12,69 (-2,26) 126 906 (-22 622) 12,69 (-2,26) 2012-08-09
Sierant Artur z Rant sp. z o.o. oraz Factor Communications sp. z o.o. 177 658 (52 979) 17,76 (5,30) 177 658 (52 979) 17,76 (5,30) 2012-08-09
Kuryłek Wojciech 122 243 (-30 257) 12,22 (-3,02) 122 243 (-30 257) 12,22 (-3,02) 2012-08-09
Sierant Artur z Rant sp. z o.o. oraz Factor Communications sp. z o.o. 124 679 (5 691) 12,46 (0,57) 124 679 (5 691) 12,46 (0,57) 2012-08-08
Szymanek Arkadiusz z osobą powiązaną 129 227 (53 200) 12,92 (5,32) 129 227 (53 200) 12,92 (5,32) 2012-08-07
Sztajnert Paulina 149 528 (86 075) 14,95 (8,61) 149 528 (86 075) 14,95 (8,61) 2012-08-07
Krasuski Wiesław 150 000 12,89 (-2,11) 150 000 12,89 (-2,11) 2012-08-07
Krasuski Wiesław 150 000 15,00 (0,72) 150 000 15,00 (0,72) 2012-08-07
Krasuski Wiesław 150 000 14,28 (1,24) 150 000 14,28 (1,24) 2012-08-07
Krasuski Wiesław 150 000 13,04 150 000 13,04 2012-08-07
Hajdarowicz Grzegorz z Gremi Media sp. z o.o. poprzez Presspublica sp. z o.o. 0 (-500 001) 0,00 (-50,00) 0 (-500 001) 0,00 (-50,00) 2012-08-07
Szymanek Arkadiusz z osobą powiązaną 76 027 (-5 673) 7,60 (-0,56) 76 027 (-5 673) 7,60 (-0,56) 2012-07-30
Kuryłek Wojciech 152 500 (150 000) 15,24 (14,99) 152 500 (150 000) 15,24 (14,99) 2012-07-07
Kuryłek Wojciech 2 500 0,25 2 500 0,25 2012-07-06
Sierant Artur z Rant sp. z o.o. oraz Factor Communications sp. z o.o. 118 988 (50) 11,89 118 988 (50) 11,89 2012-05-11
Sierant Artur wraz z Rant sp. z o.o. oraz Factor Communications sp. z o.o. 118 938 (2 237) 11,89 (0,22) 118 938 (2 237) 11,89 (0,22) 2012-02-02
Rogalski Krzysztof 0 (-54 000) 0,00 (-5,40) 0 (-54 000) 0,00 (-5,40) 2012-02-02
Rogalski Krzysztof 54 000 (2 861) 5,40 (0,29) 54 000 (2 861) 5,40 (0,29) 2012-02-01
Sztajnert Paulina 63 453 6,34 63 453 6,34 2012-01-31
Szymanek Arkadiusz z osobą powiązaną 81 700 (27 900) 8,16 (2,78) 81 700 (27 900) 8,16 (2,78) 2012-01-30
Sierant Artur z Rant sp. z o.o. oraz Factor Communications sp. z o.o. 116 701 (4 176) 11,67 (0,42) 116 701 (4 176) 11,67 (0,42) 2012-01-30
Rojewski Marek z Karol Investment & Advising sp. z o.o. oraz podmiotami powiązanymi 81 754 7,78 (0,68) 81 754 7,78 (0,68) 2012-01-26
Rojewski Marek z Karol Investment & Advising sp. z o.o. oraz podmiotami powiązanymi 81 754 7,10 (-1,07) 81 754 7,10 (-1,07) 2012-01-26
Rojewski Marek z Karol Investment & Advising sp. z o.o. oraz podmiotami powiązanymi 81 754 8,17 81 754 8,17 2012-01-26
Marek, Henryk Adam 28 843 (-51 999) 2,88 (-5,20) 28 843 (-51 999) 2,88 (-5,20) 2012-01-26
Marek, Henryk Adam 80 842 (-6 987) 8,08 (-0,70) 80 842 (-6 987) 8,08 (-0,70) 2012-01-25
Sierant Artur z Rant sp. z o.o. oraz Factor Communications sp. z o.o. 112 525 (49 972) 11,25 (5,00) 112 525 (49 972) 11,25 (5,00) 2012-01-23
Sierant Artur z Rant sp. z o.o. 62 553 (5 850) 6,25 (0,58) 62 553 (5 850) 6,25 (0,58) 2012-01-22
Sierant Artur z Rant sp. z o.o. 56 703 (6 704) 5,67 (0,68) 56 703 (6 704) 5,67 (0,68) 2012-01-18
Sierant Artur z Rant sp. z o.o. 49 999 (12 666) 4,99 (2,00) 49 999 (12 666) 4,99 (2,00) 2012-01-17
Marek, Henryk Adam 87 829 (-12 171) 8,78 (-1,22) 87 829 (-12 171) 8,78 (-1,22) 2011-12-22
Hajdarowicz Grzegorz z Gremi Media sp. z o.o. poprzez Presspublica sp. z o.o. 500 001 50,00 500 001 50,00 2011-10-10
Gremi Media SA przejęcie kontroli przez Grzegorza Hajdarowicza 0 (-500 000) 0,00 (-100,00) 0 (-500 000) 0,00 (-100,00) 2011-10-10
Sierant Artur z osobą blisko związaną 37 333 2,99 (-0,74) 37 333 2,99 (-0,74) 2011-05-10
Sierant Artur z osobą blisko związaną 37 333 (4 898) 3,73 (0,49) 37 333 (4 898) 3,73 (0,49) 2011-01-18
Sierant Artur z osobą blisko związaną 32 435 (5 713) 3,24 (0,57) 32 435 (5 713) 3,24 (0,57) 2010-12-01
Szymanek Arkadiusz z osobą powiązaną 53 800 (2 201) 5,38 (0,23) 53 800 (2 201) 5,38 (0,23) 2010-11-23
Szymanek Arkadiusz z osobą powiązaną 51 599 5,15 51 599 5,15 2010-11-18
Sierant Artur z osobą blisko związaną 26 722 (6 695) 2,67 (0,67) 26 722 (6 695) 2,67 (0,67) 2010-10-11
Sierant Artur z osobą blisko związaną 20 027 (5 600) 2,00 (0,56) 20 027 (5 600) 2,00 (0,56) 2010-09-17
Rogalski Krzysztof 51 139 5,11 51 139 5,11 2010-09-03
Sierant Artur z osobą blisko związaną 14 427 (8 742) 1,44 (0,88) 14 427 (8 742) 1,44 (0,88) 2010-08-17
Sierant Artur z osobą blisko związaną 5 685 0,56 5 685 0,56 2010-04-07
Marek, Henryk Adam 100 000 10,00 100 000 10,00 2010-01-27
Marek, Henryk Adam 100 000 10,00 100 000 10,00 2010-01-27
Gremi Media SA 500 000 100,00 (50,00) 500 000 100,00 (50,00) 2009-06-17
Gremi Media SA 500 000 (-1) 50,00 500 000 (-1) 50,00 2009-06-17
Gremi Media SA 500 001 50,00 500 001 50,00 2009-06-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2022-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2021-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.