5,4500 zł
3,81% 0,2000 zł
NOTORIA SERWIS SA (NTS)

Komunikaty spółki - NOTORIA

List intencyjny dotyczący współpracy w zakresie danych ESG
Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024
Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022
Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Raport roczny za 2022 rok
Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
Zestawienie transakcji na akcjach
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.