5,5500 zł
3,74% 0,2000 zł
NOTORIA SERWIS SA (NTS)

Komunikaty spółki - NOTORIA

Zestawienie transakcji na akcjach
Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, życiorys nowego członka Rady Nadzorczej
Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2022
Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Raport roczny za 2021 rok
Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.