REKLAMA

NOTORIA SERWIS: Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020

2021-07-01 16:38
publikacja
2021-07-01 16:38
Zarząd Spółki Notoria Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 7 w sprawie w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 421.137,67 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na:
a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 360.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), to jest w wysokości 0,30 zł (trzydzieści grosze) na akcję,
b) na kapitał zapasowy Spółki kwotę 61.137,67 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy).
W dywidendzie uczestniczyć będzie 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
Jako dzień dywidendy ustalono dzień 15 lipca 2021 roku, a dzień 2 sierpnia 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki