NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku Spółki o ogłoszenie upadłości Spółki

2020-07-30 21:36
publikacja
2020-07-30 21:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-30
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku Spółki o ogłoszenie upadłości Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”),
w nawiązaniu do raportów ESPI 15/2020 z dnia 19 maja 2020 r. oraz 19/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji dotyczącej, tego że w dniu 7 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”), wydał postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku Emitenta o ogłoszenie upadłości Spółki („Postanowienie”).


Sąd wskazał w wydanym Postanowieniu, że z uwagi na okoliczność, iż postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 roku otwarto wobec Spółki przyspieszone postępowanie układowe, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 19/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., niedopuszczalne jest orzekanie w przedmiocie upadłości Spółki. W związku z tym, Sąd w oparciu o treść art. 355 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 9a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe - umorzył przedmiotowe postępowanie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-30 Rafał Federowicz Członek Zarządu Rafał Federowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki