8,1000 zł
10,20% 0,7500 zł
Nextbike Polska (NXB)

Komunikaty spółki - NEXTBIKE

Zawarcie aneksu do umowy dzierżawy nośników reklamowych ze spółką Synergic sp. z o.o.
Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki oraz powołanie Prezesa Zarządu Spółki
Treść podjętych uchwał na ZWZ zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Wypowiedzenie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
Oddelegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz powołanie Członka Zarządu Spółki
Złożenie przez Spółkę odpowiedzi na pozew akcjonariusza
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawarcie Umowy Standstill z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku Spółki o ogłoszenie upadłości Spółki
Informacja dotycząca zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.