6,6500 zł
0,00% 0,0000 zł
Nextbike Polska (NXB)

Komunikaty spółki - NEXTBIKE

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2023 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na wznowionym po przerwie w obradach Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 lipca 2023 r.
Treść uchwał podjętych przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 27 lipca 2023r.
Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku, przed ogłoszeniem przerwy w obradach
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki
Otrzymanie postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie wyrządzenia Emitentowi znacznej szkody majątkowej
Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki Emitenta, które odbyło się dn. 30.06.2023 r. przed zarządzeniem przerwy w obradach
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Emitenta
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.