12,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Nextbike Polska (NXB)

Komunikaty spółki - NEXTBIKE

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emi-tenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2021 roku
Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Zawarcie umowy z Gminą Lublin (Lubelski Rower Miejski)
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Wybór oferty Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Kontynuacja systemu Lubelski Rower Miejski”
Otrzymanie zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy
Otrzymanie zawiadomienia o braku pośredniego nabycia akcji Emitenta
Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
Raport roczny za 2020
NEXTBIKE 0,00% 12,60
2021-06-23 15:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.