REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Małżeństwa zarobią więcej na wynajmie? Duże zmiany podatkowe na sejmowej komisji

2023-03-23 16:12, akt.2023-03-23 17:37
publikacja
2023-03-23 16:12
aktualizacja
2023-03-23 17:37

W czwartek Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji ustawy o VAT dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Zgodnie z poprawką, małżeństwa będą korzystać z podwyższonego limitu przychodów z najmu, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę.

Małżeństwa zarobią więcej na wynajmie? Duże zmiany podatkowe na sejmowej komisji
Małżeństwa zarobią więcej na wynajmie? Duże zmiany podatkowe na sejmowej komisji
fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

W czwartek Komisja Finansów Publicznych omawiała projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Podczas prac komisji do ustawy zgłoszono poprawki, dotyczące m.in. podatku zryczałtowanego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jedna z poprawek, która została zgłoszona przez wiceprzewodniczącą KFP Ewę Szymańską (Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości) dotyczy podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, a konkretnie opodatkowania przychodów z najmu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, osoby uzyskujące przychody z najmu płacą podatek o stawce 8,5 proc. od przychodów nieprzekraczających 100 tys. zł, a powyżej tego limitu – stawka rośnie do 12,5 proc.

Obecnie limit 100 tys. obejmuje oboje małżonków

„Obecnie w sytuacji, kiedy przychody z najmu uzyskują małżonkowie, to limit 100 tys. zł obejmuje ich oboje. Zmiana zmierza do tego, aby zrównać sytuację małżeństw z innymi podatnikami. Chodzi o to, aby każdy z małżonków miał własny limit 100 tys. zł” – powiedział podczas obrad komisji dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Jarosław Szatański.

Wśród poprawek, zgłoszonych przez posłankę Ewę Szymańską, znalazły się także zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, o dziadków. Obecnie bowiem wśród osób z najbliższej rodziny, które opiekują się osobą niepełnoprawną i jednocześnie mogą skorzystać z ulgi, nie ma dziadków.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty

Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Inna zmiana dotyczy limitu łącznych dochodów rodziców dziecka niepełnosprawnego, poniżej którego mogą oni korzystać z ulgi na dziecko. Obecnie rodzice jednego dziecka nie mogą korzystać ulgi na dziecko w sytuacji, jeśli ich łączne dochody przekraczają 112 tys. zł.

„Chcemy, aby rodzice dziecka niepełnosprawnego mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu” – powiedział w trakcie obrad komisji Jarosław Szatański.

Będą zmiany w podatku Belki?

W trakcie prac komisji zostały zgłoszone także zmiany w zakresie podatku od zysków kapitałowych. Chodzi m.in. kwestię rozliczenia dochodów z inwestycji w jednostki funduszy.

„Obecnie od dochodów z funduszy inwestycyjnych jest pobierany podatek zryczałtowany, w efekcie nie można kompensować dochodów z tego źródła ze stratami np. z akcji. Poprawka zmierza do tego, aby dochody z funduszy mogły być kompensowane ze stratami z dochodami z innych dochodów kapitałowych” – powiedział dyrektor Jarosław Szatański.

Zmianie ulegną także zasady rozliczenia dochodów z obligacji, które zostały zakupione na rynku wtórnym.

„Chodzi o sytuację, w której ktoś kupuje obligacje na rynku wtórnym. W takiej sytuacji w cenie takiej obligacji jest część należnych odsetek. Przykładowo – cena zakupu obligacji o wartości nominalnej 100 jednostek wynosi 105 jednostek, bo te pięć jednostek stanowią należne odsetki. Kiedy jednak taki nabywca dostaje odsetki, na przykład w wysokości 10 jednostek, to podatek płaci od całej kwoty 10 jednostek, a więc od kwoty większej niż wynosi jego realny zysk. To jest niesprawiedliwość systemu, który chcemy naprawić” – powiedział dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich w MF.

Przedsiębiorcy też złożą zeznanie podatkowe poprzez "Twój e-PIT"?

Inna z poprawek zgłoszonych w czasie obrad komisji dotyczy umożliwienia składania zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT osób prowadzących działalność gospodarczą. Poza tym zgłoszone zostały poprawki dot. obowiązku składania jednolitych plików kontrolnych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz przez firmy. Przede wszystkim został zmieniony termin wprowadzenia obowiązku wysyłania JPK z danymi z podatków dochodowych – a więc w przypadku JPK CIT obowiązek wejdzie w życie od 31 grudnia 2025 roku, zaś w przypadku JPK PIT – od 31 grudnia 2026 r. Poza tym przepisy precyzują, że jednolite pliki kontrolne mają być wysyłane po zakończeniu roku podatkowego, a nie miesiąca czy kwartału.

Zmiany także w podatku od spadków i darowizn

W projekcie pojawiły się także zapisy dot. zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Przede wszystkim w ramach poprawki zgłoszonej przez wiceprzewodniczącą Szymańską podwyższeniu mają ulec progi podatkowe w podatku od spadków i darowizn. Chodzi o podniesienie do 36 120 zł progu w ramach I grupy podatkowej, do 27 090 zł w ramach II grupy podatkowej oraz do 5 733 zł w ramach III grupy podatkowej.

Już wcześniej podjęto próbę podniesienia progów podatkowych w podatku od spadków i darowizn. W uchwalonej przez Sejm ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych wprowadzono zmianę w progach. W przypadku I i II grupy podatkowej wartość progów była identyczna jak w poprawce posłanki Ewy Szymańskiej, zaś w przypadku III grupy podatkowej próg miał zostać podwyższony do 18 060 zł. Jednak Senat opowiedział się za odrzuceniem ustawy. I choć Sejm jeszcze nie głosował nad uchwałą Senatu, to w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o VAT wpisane zostały nowe stawki.

Dodatkowo w czwartek Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do ustawy o podatku od spadków i darowizn, zmieniającą okres, za który oblicza się wartość przekazanych w ramach darowizny środków. W obecnie obowiązujących przepisach okres, za który liczy się uzyskane tytułem darowizny środki od jednego darczyńcy, wynosi 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie. Poprawka wprowadza zasadę, że wartość środków liczy się w roku, w którym nastąpiło nabycie środków w ramach darowizny, oraz za okres 5 lat przed tym rokiem.

Rozliczanie VAT ma być prostsze i szybsze

Główny trzon omawianej w czwartek przez Komisję Finansów Publicznych nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług ma na celu dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 3 (Simple Local and Modern VAT).

Projekt przewiduje rozwiązania, które uproszczą i przyspieszą rozliczanie podatku VAT. Poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Nowe przepisy mają również zmniejszyć formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom prowadzenie firmy – z punktu widzenia rozliczania podatku VAT – ma być łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Nowe przepisy zakładają, że przedsiębiorca będzie mógł łatwiej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych. Zmniejszone mają zostać formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Rząd zakłada ponadto uproszczenie związanych z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu.

Zliberalizowane mają zostać warunki szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych. Doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Przewidziano rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej.

Wprowadzony ma być też system miarkowania sankcji VAT, nakazujący brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe podczas ustalania sankcji VAT będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

Komisja Finansów Publicznych zmieniła datę wejścia w życie projektowanej ustawy z 1 kwietnia 2023 r. na 1 lipca 2023.

Projektowana ustawa trafi teraz na drugie czytanie pod obrady Sejmu. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/

Źródło:PAP
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (8)

dodaj komentarz
jsunday
Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie - na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. - dodał

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Buda-
Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie - na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. - dodał

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Buda-Reforma-planowania-przestrzennego-wplynie-na-ceny-mieszkan-moga-spasc-nawet-o-15-proc-8511039.html
anty12
Nie ma dnia bez zamieszaknia ze strony tych nieukow i nieudacznikow zyciowych. Tak zyskamy jak na polskim ladzie. Kazdy w plecy nawet kilka kola.
forfun
pytasz czy stwierdzasz - zdecyduj się i popraw tytuł
jas2
Małżeństwa, a zwłaszcza rodziny z dziećmi, powinny mieć preferencje cenowe, zasiłkowe, podatkowe, emerytalne i wyborcze.
anty12
a teylko te ktore glosuja za PiSem. Prawda ? Lepsza to gorszy sort.
wibor3m10procent
Tak jest, najlepiej takie rodziny co mają 5+ dzieci, a co, zostańmy rajem zasiłkowym dla azjatów i murzynów tak jak europa zachodnia.
luckyrich
Ludzie chcą ratować oszczędności przed inflacją i zrujnowaną złotówką. Budują lub kupują pod wynajem. Da się zarobić na wynajmie, ale problemem jest to, że u nas chroni się najemców, którzy nie płacą - złodziei i oszustów, a właściciel mieszkania jest uznawany za bogacza-wyzyskiwacza. Jak ktoś nie płaci i naraża kogoś na straty, Ludzie chcą ratować oszczędności przed inflacją i zrujnowaną złotówką. Budują lub kupują pod wynajem. Da się zarobić na wynajmie, ale problemem jest to, że u nas chroni się najemców, którzy nie płacą - złodziei i oszustów, a właściciel mieszkania jest uznawany za bogacza-wyzyskiwacza. Jak ktoś nie płaci i naraża kogoś na straty, powinien być wywalony. Nikt nie patrzy na to, że wynajmujący (właściciel) może jest bezrobotny, chory itd., a ma np. mieszkanie po babci, które daje mu jedyny dochód. Może ma niepracującą żonę albo chore dziecko. I musi utrzymywać najemcę-naciągacza. Przeczytajcie jak się chronić- na lotdocelu__pl jest artykuł pt. Jak dobrze wynająć mieszkanie by uniknąć problemów z najemcami? – jest tam też cały pakiet dokumentów najmu

Powiązane: Najem i wynajem mieszkań i domów

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki