REKLAMA
Dzień Mieszkaniowy

MO-BRUK S.A.: Informacja o złożeniu w UKNF wniosek o zatwierdzeniu prospektu.

2020-08-01 20:19
publikacja
2020-08-01 20:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-01
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Informacja o złożeniu w UKNF wniosek o zatwierdzeniu prospektu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 Emitent złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu, który zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 22/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku, został sporządzony w związku z ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 1.249.092 (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii B o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda oraz w związku z publiczną sprzedażą do 1.756.442 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-01 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2020-08-01 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki