REKLAMA

MILKPOL: Raport miesięczny Milkpol SA za m-c grudzień 2020 roku

2021-01-14 08:26
publikacja
2021-01-14 08:26
Zarząd Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2020 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA:
W grudniu 2020 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez Milkpol SA, w grudniu 2020 roku spadła o 6,1% w stosunku do ubiegłego roku, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2019 spadła o 3,7%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w grudniu 2020 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2019, spadła o 1,5%.
W związku z realizacją działań mających na celu zwiększenie wielkości sprzedaży oraz dywersyfikację kanałów dystrybucji wyrobów Spółki, w grudniu 2020 roku Spółka otworzyła w Łodzi kolejny sklep firmowy.
Powyższe może mieć wpływ na postrzeganie Spółki na rynku, a także ewentualnie w sposób pośredni na uzyskiwane przez nią wyniki finansowe.
Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.
II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:
W grudniu 2020 roku nie wystąpiły inne istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2020 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, 1 (jeden) raport EBI, tj.:
(-) raport bieżący EBI Nr 20/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku – Raport miesięczny Milkpol SA za
m-c listopad 2020 roku.
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2020 roku) Spółka za pośrednictwem systemu ESPI opublikowała 3 (trzy) raporty ESPI, tj.:
(-) raport ESPI Nr 3/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku - Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR,
(-) raport ESPI Nr 4/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku - Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR,
(-) raport ESPI Nr 5/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku – Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji.
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.infostrefa.com.
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W grudniu 2020 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących
z emisji akcji Spółki.
V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w styczniu 2021 roku opublikowany będzie przez Spółkę raport zawierający wykaz terminów publikacji w 2021 roku raportów okresowych Milkpol SA. Poza wskazanym, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca stycznia 2021 roku miały mieć miejsce inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Przekorzystne z korzyścią do 400 zł

Konto Przekorzystne z korzyścią do 400 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki