0,8500 zł
18,06% 0,1300 zł
Milkpol SA (MLP)

Akcjonariat - MILKPOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 10 075 475 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 11 853 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 739 543
Liczba głosów na WZA: 11 853 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,17%
Kapitał akcyjny: 1 185 350,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 739 543
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,83%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Świerczyńska Aleksandra ZWZ 2 679 963 (22,61%) 2 679 963 (22,61%) 2016-06-17 -
Knopik Paweł ZWZ 2 679 963 (22,61%) 2 679 963 (22,61%) 2017-06-26 ERG
Gałwa Magdalena ZWZ 2 603 307 (21,96%) 2 603 307 (21,96%) 2016-06-17 -
Niedziałek Konrad 1 776 310 (14,99%) 1 776 310 (14,99%) 2017-08-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-04-03 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-07
2008-04-30
seria B - subskrypcja prywatna 2008-06-25 60 350
603 500,00
1,00 10,00 1 060 350
1 060 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-07
2008-09-03
split 1:10 2010-04-12 0
0,00
0,10 0,00 10 603 500
1 060 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-06
2010-06-11
seria C - subskrypcja prywatna 2010-04-12 1 250 000
0,00
0,10 0,00 11 853 500
1 185 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-06
2010-06-11

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Knopik Paweł 2 960 670 (573 548) 24,98 (4,84) 2 960 670 (573 548) 24,98 (4,84) 2016-10-03
Knopik Paweł 2 387 122 (395 336) 20,14 (3,34) 2 387 122 (395 339) 20,14 (3,34) 2016-06-10
Niedziałek Izabela 590 000 (-501 148) 4,98 (-4,22) 590 000 (-501 148) 4,98 (-4,22) 2016-06-09
Knopik Paweł 1 991 786 (384 193) 16,80 (3,24) 1 991 783 (384 190) 16,80 (3,24) 2016-06-02
Knopik Paweł 1 607 593 (242 599) 13,56 (2,04) 1 607 593 (242 599) 13,56 (2,04) 2016-05-19
Knopik Paweł 1 364 994 11,52 1 364 994 11,52 2016-05-12
Niedziałek Konrad 2 322 342 (-196 038) 19,59 (-1,65) 2 322 342 (-196 038) 19,59 (-1,65) 2015-08-27
Niedziałek Izabela 1 091 148 (-649 607) 9,20 (-5,48) 1 091 148 (-649 607) 9,20 (-5,48) 2015-08-17
Niedziałek-Bujak, Izabela 541 517 (-526 983) 4,56 (-4,45) 541 517 (-526 983) 4,56 (-4,45) 2015-07-27
Niedziałek Izabela 1 740 755 (-264 745) 14,68 (-2,23) 1 740 755 (-264 745) 14,68 (-2,23) 2014-12-03
Niedziałek-Bujak, Izabela 1 068 500 (-18 869) 9,01 (-0,16) 1 068 500 (-18 869) 9,01 (-0,16) 2012-11-14
Świerczyński Jerzy wraz z Aleksandrą Świerczyńską 4 842 504 40,00 (-0,85) 4 842 504 40,00 (-0,85) 2012-06-30
Świerczyńska Aleksandra 2 655 150 22,39 2 655 150 22,39 2012-06-30
Gałwa Magdalena 2 564 068 (138 900) 21,63 (1,18) 2 564 068 (138 900) 21,63 (1,18) 2012-06-30
Niedziałek-Bujak, Izabela 1 087 369 9,17 1 087 369 9,17 2011-11-24
Niedziałek Wiesław 0 (-3 242 000) 0,00 (-27,35) 0 (-3 242 000) 0,00 (-27,35) 2011-11-24
Niedziałek Konrad 2 518 380 (2 493 500) 21,24 (21,04) 2 518 380 (2 493 500) 21,24 (21,04) 2011-11-24
Niedziałek Izabela 2 005 500 (600 000) 16,91 (5,06) 2 005 500 (600 000) 16,91 (5,06) 2011-11-24
Nowak Mirosław 22 200 0,18 22 200 0,18 2011-10-28
Niedziałek Konrad 24 880 0,20 24 880 0,20 2011-10-28
Ipopema TFI SA 77 133 (-811 311) 0,65 (-6,84) 77 133 (-811 311) 0,65 (-6,84) 2011-10-28
Ipopema TFI SA 888 444 (-205 437) 7,49 (-1,73) 888 444 (-205 437) 7,49 (-1,73) 2011-10-27
Świerczyński Jerzy wraz z Aleksandrą Świerczyńską 4 842 504 (-7 713) 40,85 (-0,06) 4 842 504 (-7 713) 40,85 (-0,06) 2011-10-14
Gałwa Magdalena 2 425 168 20,45 2 425 168 20,45 2011-10-14
Niedziałek Wiesław 3 242 000 (44 600) 27,35 (0,38) 3 242 000 (44 600) 27,35 (0,38) 2011-09-30
Niedziałek Wiesław 3 197 400 (50 810) 26,97 (0,43) 3 197 400 (50 810) 26,97 (0,43) 2011-09-21
Alior SFIO 587 758 (-115 026) 4,95 (-0,97) 587 758 (-115 026) 4,95 (-0,97) 2011-09-06
Alior SFIO 702 784 5,92 702 784 5,92 2011-05-24
Świerczyński Jerzy 4 850 217 (7 713) 40,91 (0,06) 4 850 217 (7 713) 40,91 (0,06) 2011-05-20
Niedziałek Izabela 1 405 500 (485 500) 11,85 (4,09) 1 405 500 (485 500) 11,85 (4,09) 2010-10-28
Niedziałek Izabela 920 000 (73 120) 7,76 (0,62) 920 000 (73 120) 7,76 (0,62) 2010-10-27
Świerczyński Jerzy 4 842 504 (1 504) 40,85 (0,01) 4 842 504 (1 504) 40,85 (0,01) 2010-10-25
Świerczyński Jerzy 4 841 000 (400) 40,84 (0,01) 4 841 000 (400) 40,84 (0,01) 2010-10-21
Świerczyński Jerzy 4 840 600 (1 100) 40,83 (0,01) 4 840 600 (1 100) 40,83 (0,01) 2010-10-13
Świerczyński Jerzy 4 839 500 (3 510) 40,82 (0,03) 4 839 500 (3 510) 40,82 (0,03) 2010-09-22
Niedziałek Wiesław 3 146 590 (4 000) 26,54 (0,03) 3 146 590 (4 000) 26,54 (0,03) 2010-09-06
Niedziałek Wiesław 3 142 590 (74 000) 26,51 (0,63) 3 142 590 (74 000) 26,51 (0,63) 2010-08-31
Świerczyński Jerzy 4 835 990 (4 352 391) 40,79 (36,72) 4 835 990 (4 352 391) 40,79 (36,72) 2010-07-09
Niedziałek Wiesław 3 068 590 (-410) 25,88 (-0,01) 3 068 590 25,88 2010-07-09
Niedziałek Wiesław 3 069 000 (410) 25,89 (0,01) 3 068 590 25,88 2010-07-09
Niedziałek Wiesław 3 068 590 (2 761 690) 25,88 (-3,06) 3 068 590 (2 761 690) 25,88 (-3,06) 2010-07-09
Niedziałek Izabela 846 880 (-20) 7,14 846 880 (-20) 7,14 2010-07-09
Niedziałek Izabela 846 900 (20) 7,14 846 900 (20) 7,14 2010-07-09
Niedziałek Izabela 846 880 (762 190) 7,14 (-0,84) 846 880 (762 190) 7,14 (-0,84) 2010-07-09
Ipopema TFI SA 1 093 881 9,22 (0,23) 1 093 881 9,22 (0,23) 2010-06-21
Ipopema TFI SA 1 093 881 8,99 1 093 881 8,99 2010-06-21
Świerczyński Jerzy 483 599 4,07 (-41,53) 483 599 4,07 (-41,53) 2009-10-02
Świerczyński Jerzy 483 599 (3 600) 45,60 (0,34) 483 599 (3 600) 45,60 (0,34) 2009-10-02
Niedziałek Wiesław 306 900 28,94 (26,36) 306 900 28,94 (26,36) 2009-09-04
Niedziałek Wiesław 306 900 (-170 000) 2,58 (-42,39) 306 900 (-170 000) 2,58 (-42,39) 2009-09-04
Niedziałek Izabela 84 690 7,98 (7,27) 84 690 7,98 (7,27) 2009-09-04
Niedziałek Izabela 84 690 0,71 84 690 0,71 2009-09-04
Niedziałek Wiesław 476 900 (3 300) 44,97 (0,31) 476 900 (3 300) 44,97 (0,31) 2009-09-03
Świerczyński Jerzy 479 999 (3 249) 45,26 (0,30) 479 999 (3 249) 45,26 (0,30) 2009-06-02
Niedziałek Wiesław 473 600 (135) 44,66 (0,01) 473 600 (135) 44,66 (0,01) 2009-01-27
Świerczyński Jerzy 476 750 (8 000) 44,96 (0,76) 476 750 (8 000) 44,96 (0,76) 2008-12-16
Niedziałek Wiesław 473 465 (4 715) 44,65 (0,45) 473 465 (4 715) 44,65 (0,45) 2008-12-16
Świerczyński Jerzy 468 750 44,20 468 750 44,20 2008-11-07
Ogółem 1 060 350 0 1 060 350 0 2008-11-07
Niedziałek Wiesław 468 750 44,20 468 750 44,20 2008-11-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2014-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2012-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2012-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2011-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2010-07-09 Split 1:10
2010-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2010-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2009-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2009-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.