REKLAMA

MFO S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023

2022-05-18 15:47
publikacja
2022-05-18 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-18
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MFO S.A. (Spółka) podaje do wiadomości, iż w dniu 17 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 7/2022 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do świadczenia usługi przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022-2023. Wybrano firmę Mazars Audyt Sp. z o.o., ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa.
Spółka nie korzystała dotychczas z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. (w poprzednich latach w tym zakresie korzystała z usług PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.).
Firma Mazars Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 186.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz przyjętymi przez spółkę Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2022-05-18 Renata Zdzieszyńska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki