REKLAMA

LK DESIGNER SHOPS S.A: Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki

2021-11-30 10:26
publikacja
2021-11-30 10:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021 LK
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
LK DESIGNER SHOPS S.A
Temat
Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w upadłości (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021r., 4/2021 oraz 6/2021
z dnia 30 lipca 2021r. niniejszym informuje , iż w dniu 29 listopada 2021r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XVIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził z dniem 4 września 2021 r. prawomocność postanowienia z dnia 26 lipca 2021r. o ogłoszeniu upadłości Spółki (sygnatura akt: XVIII GU 77/21)

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Andrzej Kalita Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki