LIBET S.A.: Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej LIBET S.A.

2019-06-12 20:08
publikacja
2019-06-12 20:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NN_zgloszenie_do_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej LIBET S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 12 czerwca 2019 roku Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z/s w Warszawie, reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z/s w Warszawie, zgłosił kandydaturę Pana Michała Hulbój na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Do niniejszego raportu bieżącego dołączono przedstawione Spółce zgłoszenie.
Ww. zgłoszenie zostało dokonane w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku, obejmującego w szczególności dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Załączniki
Plik Opis
NN_zgłoszenie do RN.pdfNN_zgłoszenie do RN.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-12 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2019-06-12 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki