REKLAMA

LETUS CAPITAL: Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018, 2019, 2020 i 2021

2022-05-23 23:11
publikacja
2022-05-23 23:11

Zarząd Letus Capital S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku podpisał z umowę z dnia 20 maja 2022 r. z firmą audytorską SDO Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37 lok. 10, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3273, której przedmiotem jest badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018, 2019, 2020 oraz 2021. Przyczyną konieczności powtórnego badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018, 2019 i 2020 jest powzięcie przez Emitenta informacji od Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, iż badający niniejsze sprawozdania Pan Roman Kręciszewski, wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 7805, został skreślony prawomocnie z rejestru biegłych rewidentów z dniem 3 lipca 2018 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki