1,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Letus Capital SA (LET)

Akcjonariat - LETUS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 89 045 784,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 63 604 132 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 271 854
Liczba głosów na WZA: 63 604 132 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,02%
Kapitał akcyjny: 6 360 413,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 271 854
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,98%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Torus Investment sp. z o.o. 12 353 800 (19,42%) 12 353 800 (19,42%) 2018-09-27 -
Orcholska Alina 7 050 084 (11,08%) 7 050 084 (11,08%) 2018-03-19 -
PV Maker sp. z o.o. 6 680 270 (10,50%) 6 680 270 (10,50%) 2022-06-01 -
Softblue SA 3 187 700 (5,01%) 3 187 700 (5,01%) 2020-07-24 INM

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-06-17 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-01
seria B 2008-12-15 550 000
1 100 000,00
0,10 2,00 5 550 000
555 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-07
seria C - subskrypcja prywatna 2008-12-15 518 382
1 036 764,00
0,10 2,00 6 068 382
606 838,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-07
seria D - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 18.02.2010 r. 2009-09-25 360 000
0,10 6 428 382
642 838,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-29
seria F - subskrypcja prywatna 2010-01-05 2 000 000
4 000 000,00
0,10 2,00 8 435 818
843 581,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-16
seria E - subskrypcja prywatna 2010-04-28 7 436
0,10 6 435 818
643 581,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-13
seria G - subskrypcja prywatna 2011-06-14 454 182
0,10 8 890 000
889 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-12
zmiana firmy z GoAdvisers SA na Letus Capital SA 2012-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-27
seria H - prawo poboru 1:1 2015-09-04 8 890 000
889 000,00
0,10 0,10 17 780 000
1 778 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-05
scalenie akcji 10:1 2016-12-09
1,00 1 778 000
1 778 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-10
zmiana oznaczenia akcji: seria A1 i B1 2016-12-09
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-10
obniżenie kapitału 2017-09-08
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-19
seria C1 - prawo poboru 1:37 2017-09-08 61 826 132
9 273 919,80
0,10 0,15 63 604 132
6 360 413,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PV Maker sp. z o.o. 10 040 270 (-4 630 000) 15,78 (-7,29) 10 040 270 (-4 630 000) 15,78 (-7,29) 2020-12-11
PV Maker sp. z o.o. 14 670 270 (-2 310 889) 23,07 (-3,63) 14 670 270 (-2 310 889) 23,07 (-3,63) 2020-11-19
PV Maker sp. z o.o. 16 981 159 (-2 800 000) 26,70 (-4,40) 16 981 159 (-2 800 000) 26,70 (-4,40) 2018-12-18
PV Maker sp. z o.o. 19 781 159 (-2 800 000) 31,10 (-4,40) 19 781 159 (-2 800 000) 31,10 (-4,40) 2018-10-24
Generator OZE SA 2 848 996 (-522 446) 4,48 (-0,82) 2 848 996 (-522 446) 4,48 (-0,82) 2018-09-27
PV Maker sp. z o.o. 22 581 159 (-1 000 000) 35,50 (-1,57) 22 581 159 (-1 000 000) 35,50 (-1,57) 2018-09-21
PV Maker sp. z o.o. 23 581 159 (-6 500 000) 37,07 (-10,22) 23 581 159 (-6 500 000) 37,07 (-10,22) 2018-08-22
PV Maker sp. z o.o. 30 081 159 (1 000 000) 47,29 (1,57) 30 081 159 (1 000 000) 47,29 (1,57) 2018-07-27
PV Maker sp. z o.o. 29 081 159 (-4 000 000) 45,72 (-6,29) 29 081 159 (-4 000 000) 45,72 (-6,29) 2018-07-27
Olszewski Tymoteusz 2 779 000 (-440 000) 4,37 (-0,69) 2 779 000 (-440 000) 4,37 (-0,69) 2018-07-20
Torus Investment sp. z o.o. 14 853 800 23,35 14 853 800 23,35 2018-03-22
PV Maker sp. z o.o. 33 081 159 52,01 33 081 159 52,01 2018-03-22
Olszewski Tymoteusz 3 219 000 5,06 3 219 000 5,06 2018-03-19
Generator OZE SA 3 371 442 (2 822 447) 5,30 (2,21) 3 371 442 (2 822 447) 5,30 (2,21) 2018-03-19
Generator OZE SA NWZ 548 995 (-4 940 962) 3,09 (-5,54) 548 995 (-4 940 962) 3,09 (-5,54) 2017-09-08
Letus Capital SA 0 (-195 650) 0,00 (-1,10) 0 (-195 650) 0,00 2016-12-07
Generator OZE SA 5 489 957 8,63 (-22,25) 5 489 957 8,63 (-22,25) 2016-06-20
Generator OZE SA 5 489 957 (-892 000) 30,88 (-5,01) 5 489 957 (-892 000) 30,88 (-5,41) 2016-06-20
Generator OZE SA 6 381 957 (5 489 957) 35,89 (25,86) 6 381 957 (5 489 957) 36,29 (26,04) 2016-02-09
InventionMed SA 0 0,00 0 0,00 2015-07-30
InventionMed SA 0 (-2 200 000) 0,00 (-24,74) 0 (-2 200 000) 0,00 (-25,30) 2015-07-30
Generator OZE SA 892 000 10,03 (5,01) 892 000 10,25 (5,18) 2015-07-30
Generator OZE SA 892 000 (446 000) 5,02 (0,01) 892 000 (446 000) 5,07 (-0,05) 2015-07-30
Generator OZE SA 446 000 (-674 227) 5,01 (-7,59) 446 000 (-674 227) 5,12 (-7,76) 2015-06-01
Generator OZE SA 1 120 227 (-512 419) 12,60 (-5,76) 1 120 227 (-512 419) 12,88 (-5,89) 2015-05-27
Przyborowska-Bednarowicz Alina 0 (-3 832 646) 0,00 (-43,11) 0 (-3 832 646) 0,00 (-44,08) 2015-05-19
InventionMed SA 2 200 000 24,74 2 200 000 25,30 2015-05-19
Generator OZE SA 1 632 646 18,36 1 632 646 18,77 2015-05-19
Delmont Capital LLC 833 002 9,37 (5,37) 833 002 9,58 (5,58) 2015-05-07
Delmont Capital LLC 833 002 4,00 833 002 4,00 2015-05-07
Przyborowska-Bednarowicz Alina 3 832 646 (190 718) 43,11 (2,15) 3 832 646 (190 718) 44,08 (2,20) 2015-04-29
Przyborowska-Bednarowicz Alina 3 641 928 40,96 3 641 928 41,88 2015-04-24
Guz Adam poprzez KDG Invest Ltd. i KDG Investments Cyprus Ltd. 4 026 928 (3 641 928) 45,00 (40,67) 4 026 928 (3 641 928) 46,00 (41,58) 2012-05-09
Guz Adam poprzez KDG Investments Cyprus Ltd. 385 000 (-3 256 928) 4,33 (-36,63) 385 000 (-3 256 928) 4,42 (-36,54) 2012-05-09
Zalewski Bartosz 444 000 (-132 396) 4,99 (-1,49) 444 000 (-132 396) 5,10 (-1,52) 2012-01-31
Zalewski Bartosz 576 396 (132 396) 6,48 (1,49) 576 396 (132 396) 6,62 (1,52) 2012-01-05
Zalewski Bartosz 444 000 (-26 000) 4,99 (-0,58) 444 000 (-26 000) 5,10 (-0,47) 2012-01-05
Letus Capital SA 195 650 1,10 (-1,10) 195 650 0,00 2011-10-04
Letus Capital SA 195 650 2,20 195 650 0,00 2011-10-04
Guz Adam poprzez KDG Invest Limited 3 641 928 (73 960) 40,96 (-1,33) 3 641 928 (73 960) 40,96 (-1,33) 2011-09-22
Zalewski Bartosz 470 000 5,57 (0,29) 470 000 5,57 (0,29) 2011-07-18
Zalewski Bartosz 470 000 (120 000) 5,28 (1,14) 470 000 (120 000) 5,28 (1,14) 2011-07-18
Guz Adam poprzez KDG Invest Limited 3 567 968 42,29 (2,16) 3 567 968 42,29 (2,16) 2011-05-25
Guz Adam poprzez KDG Invest Limited 3 567 968 (-200 000) 40,13 (-18,41) 3 567 968 (-200 000) 40,13 (-18,41) 2011-05-25
Zalewski Bartosz 350 000 (-2 250) 4,14 (-1,33) 350 000 (-2 250) 4,14 (-1,33) 2010-11-17
Guz Adam poprzez KDG Invest Limited 3 767 968 58,54 (13,88) 3 767 968 58,54 (13,88) 2010-04-29
Guz Adam poprzez KDG Invest Limited 3 767 968 44,66 (-13,95) 3 767 968 44,66 (-13,95) 2010-04-29
Guz Adam poprzez KDG Invest Limited 3 767 968 (-1 000 000) 58,61 (-19,96) 3 767 968 (-1 000 000) 58,61 (-19,96) 2010-04-29
Zalewski Bartosz 352 250 5,47 352 250 5,47 2010-03-31
Zalewski Bartosz 352 250 5,47 (1,30) 352 250 5,47 (1,30) 2010-03-31
Zalewski Bartosz 352 250 (150 000) 4,17 (1,03) 352 250 (150 000) 4,17 (1,03) 2010-03-31
Zalewski Bartosz 202 250 (200 000) 3,14 (3,11) 202 250 (200 000) 3,14 (3,11) 2010-03-30
Zalewski Bartosz 2 250 0,03 2 250 0,03 2010-03-03
Zalewski Bartosz 2 250 0,03 2 250 0,03 2010-03-03
Guz Adam poprzez KDG Invest Limited 4 767 968 78,57 (4,40) 4 767 968 78,57 (4,40) 2009-10-16
Guz Adam poprzez KDG Invest Limited 4 767 968 (-32 032) 74,17 (-4,92) 4 767 968 (-32 032) 74,17 (-4,92) 2009-10-16
Guz Adam poprzez KDG Invest Limited 4 800 000 79,09 4 800 000 79,09 2009-05-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-09-26 Prawo poboru 1:37
2017-07-28 Split 10:1
2017-06-30 Split 19:1
2015-10-05 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.