REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA S.A.: Ponowna zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym

2021-08-31 10:14
publikacja
2021-08-31 10:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Temat
Ponowna zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku (dot. zmiany terminu zakończenia rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym) informuje, że planowany termin zakończenia rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym (dalej „List Intencyjny”) podpisanym w dniu 21 maja 2021 roku pomiędzy Spółką a Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Polymertech sp. z o.o.”) ponownie uległ zmianie. Nowy termin zakończenia ww. rozmów został ustalony na dzień 31 października 2021 roku.

Termin zakończenia rozmów w zakresie objętym Listem Intencyjnym został początkowo ustalony przez Emitenta i Polymertech sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2021 roku, a następnie z powodu przesunięcia terminu wyceny spółki Polymertech Sp. z o.o. przez biegłego rewidenta oraz z uwagi na konieczność doprecyzowania przez Emitenta oraz Polymertech sp. z o.o. szczegółów potencjalnej transakcji połączenia przedsiębiorstwa Emitenta i Polymertech sp. z o.o. został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Kolejna zmiana planowanego terminu zakończenia rozmów została dokonana z powodu ponownego przesunięcia terminu wyceny spółki Polymertech Sp. z o.o. przez biegłego rewidenta.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż prowadzone negocjacje stanowią realizację strategii Emitenta wskazanej w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2020 z dnia 22 kwiet-nia 2020 roku, a potencjalne przejęcie Polymertech sp. z o.o. może mieć znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta.

O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub porozumienia, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Tatiana Wątor-Kurkowska Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki