Konferencja Naukowa „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” już w maju

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN”, Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” uprzejmie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.: „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dla niezakłóconego, stabilnego i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego jako takiego, jak i dla budowy zaufania do niego samego, funkcjonujących na nim instytucji świadczących usługi finansowe na rzecz klientów, ale także do organów i instytucji wspierających i zapewniających ochronę klientom, ogromne znaczenie ma prawdziwa, rzetelna i przejrzysta informacja. Problematyka ta zostanie zatem przedstawiona z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. problemów prawnych i ekonomicznych, ale także praktycznych, jak również potrzeb, barier i przeszkód związanych
z zapewnieniem prawidłowego i wielokierunkowego (klient – instytucja finansowa, instytucja finansowa – klient, instytucja finansowa – organy i instytucje publiczne, klient – organy i instytucje publiczne oraz instytucja publiczna – instytucja publiczna w odniesieniu do występujących niewłaściwych praktyk rynkowych instytucji finansowych) przepływu informacji na rynku usług finansowych i zapewnieniem właściwego poziomu ochrony klienta instytucji finansowych, także w kontekście planowanych regulacji w tym zakresie.

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:

  • rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura,
  • rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego  funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta,
  • problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku,
  • prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych,
  • publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych,
  • publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.

Konferencja została objęta patronatem UOKiK i Rzecznika Finansowego.

W konferencji udział zapowiedzieli przedstawiciele regulatorów m.in. UOKiK, RzF, wybitni przedstawiciele świata nauki z zakresu sensu largo usług finansowych, instytucje finansowe. Konferencja jest platformą integrującą środowisko naukowe, regulacyjne i biznesowe. To kolejna edycja tego przedsięwzięcia.

Partnerami projektu są m.in. Portal Edukacyjny Kapitalni.org, Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Wszystkie niezbędne i aktualne informacje znajdują się w zakładce Konferencje fundacji: http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

Komitet Organizacyjny Konferencji: Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic, Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Elżbieta Sługocka – Krupa Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Krzysztof Podgórski Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Jarosław Król Prezes Zarządu  Fundacji „Mercatus et Civis”, Anna Strach Prezes Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN”.

W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN”, Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” uprzejmie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.: „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”, która odbędzie się
w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dla niezakłóconego, stabilnego i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego jako takiego, jak i dla budowy zaufania do niego samego, funkcjonujących na nim instytucji świadczących usługi finansowe na rzecz klientów, ale także do organów i instytucji wspierających i zapewniających ochronę klientom, ogromne znaczenie ma prawdziwa, rzetelna i przejrzysta informacja. Problematyka ta zostanie zatem przedstawiona z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. problemów prawnych i ekonomicznych, ale także praktycznych, jak również potrzeb, barier i przeszkód związanych
z zapewnieniem prawidłowego i wielokierunkowego (klient – instytucja finansowa, instytucja finansowa – klient, instytucja finansowa – organy
i instytucje publiczne, klient – organy i instytucje publiczne oraz instytucja publiczna – instytucja publiczna w odniesieniu do występujących niewłaściwych praktyk rynkowych instytucji finansowych) przepływu informacji na rynku usług finansowych i zapewnieniem właściwego poziomu ochrony klienta instytucji finansowych, także w kontekście planowanych regulacji w tym zakresie.
Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:
    Rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura,
    Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego  funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta,
    Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku,
    Prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych,
    Publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych,
    Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.
Konferencja została objęta patronatem UOKiK i Rzecznika Finansowego.
W konferencji udział zapowiedzieli przedstawiciele regulatorów m.in. UOKiK, RzF, wybitni przedstawiciele świata nauki z zakresu sensu largo usług finansowych, instytucje finansowe. Konferencja jest platformą integrującą środowisko naukowe, regulacyjne i biznesowe. To kolejna edycja tego przedsięwzięcia.
Partnerami projektu są m.in. Portal Edukacyjny Kapitalni.org, Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.
Zapraszamy serdecznie do udziału!
Wszystkie niezbędne i aktualne informacje znajdują się w zakładce Konferencje fundacji: http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

Komitet Organizacyjny Konferencji: Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic, Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Elżbieta Sługocka – Krupa Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Krzysztof Podgórski Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Jarosław Król Prezes Zarządu  Fundacji „Mercatus et Civis”, Anna Strach Prezes Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN”.

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,2% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 274,95 zł XII 2018
Produkcja przemysłowa rdr 6,1% I 2019

Znajdź profil