Komunikat z dnia 17 października 2018 r. o nieziszczeniu się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Protektor S.A.

Komunikat z dnia 17 października 2018 r. o nieziszczeniu się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Protektor S.A. – komunikat

Komunikat z dnia 17 października 2018 r. o nieziszczeniu się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Protektor S.A.

Komunikat z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nieziszczenia się warunku zastrzeżonego w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033534 („Spółka”), ogłoszonego w dniu 6 września 2018 r. ("Wezwanie") przez Luma Holding Limited z siedzibą w St. Julians, Malta („Wzywający" lub „Podmiot Nabywający"), zmienionego komunikatem z dnia 2 października 2018 r., za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzącej działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku („mBank").

Działając na podstawie § 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”) oraz w związku z pkt. 6 Wezwania, Wzywający informuje, że do końca okresu przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania, tj. do dnia 16 października 2018 r., złożono zapisy na sprzedaż 739.706 Akcji, co oznacza, że nie zostały złożone zapisy na sprzedaż minimalnej liczby akcji, o której mowa w pkt. 6 Wezwania, wynoszącej co najmniej 3.296.444 (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) Akcje, reprezentujące 3.296.444 (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosów na WZ Spółki, stanowiących 17,33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 17,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wzywający niniejszym informuje, że tym samym nie ziścił się warunek, o którym mowa w pkt. 6 Wezwania, tj. nie został osiągnięty minimalny próg liczby Akcji, po osiągnięciu którego Wzywający, zgodnie z pkt. 6 Wezwania, zobowiązuje się nabyć Akcje w ramach Wezwania.

Jednocześnie, Wzywający niniejszym informuje, że nie podjął decyzji o nabyciu 739.706 Akcji Spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na Wezwanie, na mocy prawa do nabycia Akcji pomimo nieziszczenia się powyższego warunku, które zastrzeżone zostało w pkt. 30 Wezwania.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego i Podmiotu Nabywającego:

Podpis: ___________________________
Imię i nazwisko: Marcin Wyszyński
Funkcja: Pełnomocnik
Podpis: _______________________
Imię i nazwisko: Aleksandra Szymczak
Funkcja: Pełnomocnik

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Podpis: ___________________________
Imię i nazwisko: Karol Bach
Funkcja: Prokurent
Podpis: _______________________
Imię i nazwisko: Michał Marczak
Funkcja: Pełnomocnik

kom abs/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
PROTEKTOR -0,86% 3,45
2019-12-06 10:32:51
WIG -1,18% 55 674,15
2019-12-06 13:58:00
WIG20 -1,50% 2 060,65
2019-12-06 14:13:45
WIG30 -1,14% 2 364,98
2019-12-06 14:13:00
MWIG40 -0,30% 3 805,52
2019-12-06 13:58:45
DAX 0,17% 13 076,71
2019-12-06 14:10:00
NASDAQ 0,05% 8 570,70
2019-12-05 22:03:00
SP500 0,15% 3 117,43
2019-12-05 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.