Kino Polska TV S.A.: Zgłoszenie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A zwołanego na dzień 21 sierpnia 2020 r.

2020-07-30 15:50
publikacja
2020-07-30 15:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wniosek_SPI_BV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Alber_Uziyel_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzupelniony_porzadek_obrad_ZWZ_KPTV_SA_21_sierpnia_2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-30
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Zgłoszenie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A zwołanego na dzień 21 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 lipca 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zaplanowane na 21 sierpnia 2020 r., godz. 9:30 („ZWZ”).

Przedmiotowy wniosek dotyczy uzupełnienia porządku obrad ZWZ o poniższe punkty:
„19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie”.

Wniosek został złożony przez SPI International B.V. („SPI”).

Wniosek SPI wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z powyższym, w załączniku do niniejszego raportu, Zarząd Emitenta przekazuje uzupełniony porządek obrad ZWZ.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego parostwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
wniosek SPI BV.pdfwniosek SPI BV.pdf Wniosek SPI
Alber Uziyel_CV.pdfAlber Uziyel_CV.pdf Alber Uziyel - CV
Uzupełniony porządek obrad ZWZ KPTV SA 21 sierpnia 2020 r..pdfUzupełniony porządek obrad ZWZ KPTV SA 21 sierpnia 2020 r..pdf Uzupełniony porządek obrad ZWZ KPTV SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-30 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2020-07-30 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki