Kino Polska TV S.A.: Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2019

2020-06-24 14:53
publikacja
2020-06-24 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca 2020 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o przedstawieniu, po uprzednim uzyskaniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku w zakresie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Emitenta za rok 2019 w wysokości 9 250 198,11 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Priorytetem Zarządu jest utrzymanie bezpieczeństwa i płynności finansowej Spółki. Powyższa decyzja wynika z wyjątkowych okoliczności spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W opinii Zarządu, na dzień sporządzenia niniejszego wniosku, nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie stopnia, w jakim pandemia wpłynie na sytuację finansową Kino Polska TV S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2020-06-24 Marcin Kowalski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki