REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

2021-11-26 20:22
publikacja
2021-11-26 20:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-26
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Krynica Vitamin S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą wpłynięcia do Spółki informacji o rzekomych roszczeniach kontrahenta („Kontrahent”) umowy z dnia 10 listopada 2020 r. („Umowa”), o zawarciu której Emitent informował w raporcie nr 35/2020 („Informacja Poufna”).
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 9 października 2021 r. do dnia publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r.

Treść raportu opóźnionego:
„Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Emitent w dniu 9 października 2021 r. otrzymał pismo pełnomocnika kontrahenta umowy z dnia 10 listopada 2020 r. („Kontrahent”), o której Emitent informował w raporcie nr 35/2020 („Umowa”). W piśmie zamieszczono szereg ogólnych informacji o domniemanych szkodach jakie Kontrahent miał rzekomo ponieść w związku z wadami tych produktów, w postaci cieknących puszek aluminiowych i rozrywających się opakowań kartonowych. Wartość dotychczas zidentyfikowanych szkód Kontrahent szacuje na kwotę co najmniej 15 mln USD.
Pełnomocnik Kontrahenta zadeklarował gotowość i chęć podjęcia wysiłku w celu zażegnania sporu w drodze mniej formalnych konsultacji i negocjacji ze Spółką, prowadzonych w dobrej wierze i w celu osiągniecia porozumienia bez wchodzenia na drogę formalnego sporu i podejmowania formalnych mediacji a potem sporu przed arbitrażem, w terminie 90 dni od daty wpływu pisma.
Spółka kwestionuje roszczenia Kontrahenta zarówno co do zasady, jak i do wysokości i zamierza podjąć działania mające na celu ustalenie zarówno przyczyn wad produktów deklarowanych przez Kontrahenta i weryfikacji jego roszczeń co do zasady oraz co do wysokości.”

Dodatkowe wyjaśnienia
Emitent chciałby podkreślić, że wprawdzie z otrzymanego w dniu 9 października 2021 r. pisma wynikała wstępnie szacowana kwota domniemanej szkody Kontrahenta (15 mln USD), jednakże jej wysokość nie została w żaden sposób uzasadniona, a sam sposób jej prezentacji w zestawieniu z wartością zrealizowanych przez Emitenta dostaw na rzecz Kontrahenta oraz postanowieniami Umowy uzasadniały przypuszczenie, że zadeklarowanie przez Kontrahenta roszczenia w tej wysokości było zabiegiem negocjacyjnym. W ocenie Emitenta publikacja informacji jedynie o wysokości domniemanej szkody Kontrahenta bez możliwości odniesienia się Spółki co do jej zasadności mogło wprowadzić w błąd inwestorów jak również mogło wywierać mylne przeświadczenie instytucji finansowych współpracujących ze Spółką co do sytuacji finansowej Emitenta.
Emitent wyjaśnia, że Umowa zawarta jest na postawie formuły EXW Incoterms 2020, co oznacza, że Spółka ma obowiązek wyprodukować określone w Umowie produkty i przekazać je Kontrahentowi do odbioru w ustalonym w Umowie terminie i miejscu, tj. w tym przypadku w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Dziadkowskie-Folwark. Od momentu załadowania produktów do kontenerów, na Kontrahenta przechodzi wszelkie ryzyko ich utraty lub zniszczenia. Kontrahent jest wyłącznie odpowiedzialny za transport morski produktów i dalszą logistykę na terenie Stanów Zjednoczonych. Kontrahent nie zgłaszał wad produktów po ich odbiorze.
W celu dogłębnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, po 9 października 2021 r. Emitent dokonał wymiany stanowisk pisemnych z Kontrahentem, jak również podjął dodatkowe działania. Emitent zatrudnił dwie kancelarie wraz z niezależnym ekspertem z zakresu metalurgii i korozji aluminium w celu zbadania ewentualnych przyczyn przecieków opakowań (puszek aluminiowych) i odpowiedzialności za te zjawiska. Wysłał również swojego pracownika w celu potwierdzenia na miejscu zaistnienia szkód, oszacowania ich rozmiarów i wstępnego zbadania przyczyn i możliwej odpowiedzialności za nie Emitenta. Podjęte przez Spółkę działania, o których mowa powyżej, nie potwierdziły dotychczas zasadności roszczeń Kontrahenta zgłoszonych w piśmie z 9 października 2021 r. niemniej wskazują, że Kontrahent poniósł pewne szkody przy czym ich przyczyna a zwłaszcza dokładna skala jest niemożliwa do oszacowania w chwili obecnej.
Niezależnie od powyższego Emitent powiadomił w trybie reklamacji dostawców opakowań (puszek aluminiowych) o możliwych ich wadach.
W związku z publikacją w dniu 26 listopada 2021 r. raportu okresowego za III kwartał 2021 r. Emitent uznał, że poufność powyższej opóźnionej Informacji Poufnej nie jest już dłużej gwarantowana i niezbędne jest podanie jej do wiadomości publicznej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 PIOTR CZACHOROWSKI PREZES ZARZĄDU PIOTR CZACHOROWSKI
2021-11-26 AGNIESZKA DONICA WICEPREZES ZARZĄDU AGNIESZKA DONICA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki