REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji KRAKCHEMIA S.A.

2022-08-22 12:26
publikacja
2022-08-22 12:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_o_zmianie_stanu_posiadania_akcji_Krakchemia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-22
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji KRAKCHEMIA S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2022 r. wpłynęło do Spółki datowane na dzień 19 sierpnia 2022 r. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Jerzego Mazgaja dotyczące zmiany stanu posiadania akcji w Spółce w związku z transakcją nabycia akcji w dniu 17 sierpnia 2022 r.

Przed transakcją akcjonariusz posiadał 2.962.386 akcji Spółki, co stanowiło 32,92% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentował 2.962.386 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 32,92% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W wyniku transakcji akcjonariusz posiada 3.220.423 akcji Spółki, co stanowi 35,78% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentuje 3.220.423 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 35,78 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Krakchemia.pdfZawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Krakchemia.pdf Załącznik

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-22 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki