REKLAMA

Już blisko pół miliona Ukraińców obsługują banki w Polsce

Wojciech Boczoń2020-12-17 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2020-12-17 06:00
fot. Pammy Studio / Shutterstock

Banki obsługują coraz więcej klientów z zagranicy. Z danych, które zebrał Bankier.pl po III kwartale 2020 r. wynika, że obcokrajowców w bankach może być już powyżej miliona. Najliczniejszą grupę stanowią klienci z Ukrainy - jest ich już ponad 470 tys.

Pandemia Covid-19 nie sprzyjała ruchom migracyjnym. Z danych GUS wynika, że w II kwartale 2020 r. (najnowsze dostępne dane) liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 28,9 mln, z tego 57,8 proc. stanowili cudzoziemcy (nierezydenci) i 42,2 proc. mieszkańcy Polski (rezydenci). Ruch graniczny (z Polski do Polski) był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 50,9 mln przekroczeń (tj. o 63,8 proc.).

Urząd ds. Cudzoziemców podał z kolei, że liczba obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 450 tys. osób. W pierwszej połowie tego roku grupa ta wzrosła o prawie 27 tys. obcokrajowców. Zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy i osoby młode, poniżej 35. roku życia.

Z 450 tys. cudzoziemców posiadających obecnie ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy – 237 tys. osób, Białorusi – 28 tys., Niemiec – 20,9 tys., Rosji – 12,8 tys., Wietnamu – 11,5 tys., Indii – 10,2 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 7,9 tys., Gruzji – 7,1 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,3 tys.

Milion klientów z zagranicy w bankach

Wraz ze wzrostem liczby zagranicznych gości, rośnie liczba klientów obcej narodowości w bankach. Jak wynika z danych zebranych przez Bankier.pl po III kwartale 2020 r., 8 ankietowanych banków obsługiwało już 977 tys. klientów zagranicznej narodowości. Dane do raportu podało nam część banków, więc nie jest to kompletny obraz rynku. Na bazie dostępnych informacji można jednak szacować, że obcokrajowców w bankach może być już powyżej miliona.

Liczba klientów z zagranicy, którą obsługują banki może być wyższa niż liczba obcokrajowców z ważnymi dokumentami pobytowymi z kilku względów. Przede wszystkim część klientów może się dublować między bankami, a każdy z banków liczy go jako swojego. Dodatkowo z oferty bankowej mogą korzystać także nierezydenci.

Liczba obcokrajowców wśród klientów banku

Bank

III kw. 2020

II kw. 2020

III kw. 2019

Zmiana k/k

Zmiana r/r

Santander Bank Polska

253 208

237 593

208 619

15 615

44 589

PKO Bank Polski

240 300

228 200

200 700

12 100

39 600

BNP Paribas

227 943

197 449

169 121

30 494

58 822

Bank Pekao

160 963

177 120

163707

-16 157

-2 744

Alior Bank

44 379

42 381

37 876

1 998

6 503

Santander Consumer Bank

20 129

12 596

bd.

7 533

bd.

Credit Agricole

16 062

14 807

11 940

1 255

4 122

Bank Pocztowy

14 753

14 579

13 400

174

1 353

RAZEM

977 737

924 725

805 363

53 012

172 374

Źródło: PRNews.pl

Liczba kont osobistych dla obcokrajowców

Bank

III kw. 2020

II kw. 2020

III kw. 2019

Zmiana k/k

Zmiana r/r

Santander Bank Polska

243 004

234 122

204 979

8 882

38 025

PKO Bank Polski

232 000

220 700

193 200

11 300

38 800

BNP Paribas

166 017

167 637

145 152

-1 620

20 865

Bank Pekao

160 963

177 120

163 707

-16 157

-2 744

Alior Bank

35 205

106 803

33 304

-71 598

1 901

Bank Pocztowy

13 341

11 815

12 125

1 526

1 216

Credit Agricole

8 714

8 042

11 940

672

-3 226

RAZEM

859 244

926 239

764 407

-66 995

94 837

Źródło: PRNews.pl

Najwięcej klientów zagranicznej narodowości obsługuje Santander Bank Polska – ma ich ponad 253 tys. Niewiele mniej, bo 240 tys. ma PKO BP. Na trzecim miejscu jest BNP Paribas z liczbą 228 tys. obsługiwanych obcokrajowców.

Najwięcej w bankach jest Ukraińców

Najliczniejszą grupę klientów zagranicznych stanowią obywatele Ukrainy. W ankietowanych bankach jest ich już 470 tys. – o 75 tys. więcej niż rok wcześniej. Pandemia nie zachwiała widocznym trendem – Ukraińców w bankach cały czas przybywa. Najwięcej osób tej narodowości obsługuje BNP Paribas – 161 tys., a drugim miejscu jest Santander – 158 tys., a na kolejnym Pekao – 95 tys. Każdy bank zwiększył liczbę obsługiwanych klientów z Ukrainy.

/ Bankier.pl

– Ten fragment rynku uległ w ostatnich dwóch latach dynamicznej zmianie – mówi Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl, autorka emigracyjnych projektów "Tam mieszkam" i "Zawróceni". – Kiedy w 2016 roku po raz pierwszy pytaliśmy bankowców, czy dostrzegają nowe zjawisko i przybierającą na sile grupę klientów, zbywano nas ze sceptycyzmem w głosie. Dziś mówimy o 0,5 mln klientów z obywatelstwem zza wschodniej granicy w bankach nad Wisłą, będąc po wielu działaniach marketingowych skierowanych ściśle do grupy obywateli Ukrainy. To, co uchodziło za egzotykę, stało się standardem – dodaje.

Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków

Bank

III kw. 2020

II kw. 2020

III kw. 2019

Zmiana k/k

Zmiana r/r

BNP Paribas

161 151

147 185

137 127

13 966

24 024

Santander Bank Polska

157 994

146 174

127 181

11 820

30 813

Bank Pekao

95 657

106 803

97 859

-11 146

-2 202

Alior Bank

20 346

18 934

15 506

1 412

4 840

Santander Consumer Bank

13 740

8 766

bd.

4 974

bd.

Credit Agricole

11 651

9 200

7 329

2 451

4 322

Bank Pocztowy

10 105

11 540

10 680

-1 435

-575

RAZEM

470 644

448 602

395 682

22 042

74 962

Źródło: PRNews.pl

Nie w każdym banku imigrant będzie mógł otworzyć konto, jeśli nie postara się o status rezydenta. Niektóre instytucje dopuszczą możliwość okazania paszportu zagranicznego, ale będzie się to wiązało w przedłożeniem także karty pobytu lub innego dokumentu poświadczającego legalność pobytu na terenie Polski. Więcej o formalnościach związanych z zakładaniem rachunków w bankach pisaliśmy w artykule "Konta dla obcokrajowców - jakich dokumentów wymagają banki?".

Źródło:
Wojciech Boczoń
Wojciech Boczoń
analityk Bankier.pl

Ekspert z zakresu bankowości. Autor komentarzy, poradników, artykułów i raportów o bankowości skierowanych zarówno do branży, jak i jej klientów. Redaktor prowadzący branżowego serwisu PRNews.pl. Autor cyklu raportów "Polska bankowość w liczbach". Dziennikarz Roku 2013 według Kapituły Konkursu IX Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Dwukrotnie nominowany do nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka oraz laureat tej nagrody w 2014 r. Finalista Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Clubu Polska za 2019 r.

Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Ukraińcy na polskim rynku pracy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki