Konta dla obcokrajowców - jakich dokumentów wymagają banki?

2017-11-30 15:11
publikacja
2017-11-30 15:11
fot. Sascha Steinach / FORUM

Nie w każdym banku wystarczy tylko paszport, żeby obcokrajowiec mógł założyć konto osobiste. Wachlarz oczekiwanych dokumentów potwierdzających tożsamość jest szeroki, ale i tak nie wszędzie imigrant będzie mógł skorzystać z oferty bankowej, jeśli nie postara się o status rezydenta.

Coraz większa liczba obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy zachęciła banki do zmiany dostępności swojej oferty dla obcokrajowców. Uruchamianie infolinii i drukowanie ulotek w ich ojczystym języku to jedno, ale zmiany dotykają także sfery proceduralnej - w ostatnich miesiącach niektóre banki ułatwiły dostęp do swoich usług nierezydentom. Jako uzupełnienie rankingu kont dla obywateli Ukrainy, Redakcja Bankier.pl przygotowała zestawienie wymaganych przez banki dokumentów przy otwieraniu u nich konta osobistego.

W badaniu zapytaliśmy banki o niezbędne dokumenty zarówno dla obcokrajowca ze statusem rezydenta, jak i nierezydenta. Sprawdziliśmy również, jak status rezydencji wpływa na możliwość założenia konta wspólnego. Odpowiedzi przesłało nam 18 banków.

Wymagane dokumenty przy zakładaniu konta osobistego przez obcokrajowca

Zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy, żeby założyć konto w banku, muszą potwierdzić swoją tożsamość odpowiednim dokumentem. O ile w przypadku miejscowych każdy taki dokument posiada, o tyle w przypadku imigrantów nie zawsze będzie to takie oczywiste, bo paszport czy dowód osobisty wydany w ich ojczystym kraju może nie być przez bank honorowany.

Niektóre instytucje faktycznie dopuszczą możliwość okazania paszportu zagranicznego, ale będzie się to wiązało w przedłożeniem także karty pobytu lub innego dokumentu poświadczającego legalność pobytu obcokrajowca na terenie Polski – taki wymagany pakiet zgłosił nam co trzeci bank biorący udział w badaniu.

Dokumenty wymagane przez banki do założenia konta obcokrajowcowi

Bank

Rezydent

Nierezydent

Alior Bank

Paszport wraz z dokumentem uprawniającym do pobytu na terenie RP (karta pobytu stałego/czasowego lub wiza) – w przypadku nowego Klienta.
Jeżeli posiada już kartotekę klienta w Alior Banku i otwiera ROR poprzez bankowość internetową/mobilną nie jest potrzebny dokument tożsamości.

Bank Pocztowy

Paszport i karta pobytu

Bank BGŻ BNP Paribas

Dowód osobisty lub paszport

Paszport, certyfikat rezydencji (jeśli chce uniknąć podwójnego opodatkowania)

BOŚ Bank

Dowód osobisty, paszport lub paszport zagraniczny wraz z kartą pobytu.

Dokumentem tożsamości właściwym dla otwarcia ROR dla nierezydenta jest:
a) w przypadku nierezydenta będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - paszport oraz ewentualnie dodatkowy dokument (np. zawierający adres zamieszkania Klienta) lub dowód osobisty wydany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) w przypadku nierezydenta niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - paszport oraz ewentualnie dodatkowy dokument (np. zawierający adres zamieszkania Klienta).

Bank Zachodni WBK

Paszport Zagraniczny/paszport z nr PESEL
lub dokument potwierdzający pobyt:
• Karta pobytu
• Karta pobytu członka rodziny obywatela UE
• Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu
lub Polski dokument tożsamości cudzoziemca

Dokument zagraniczny potwierdzający tożsamość:
dowód osobisty (państwa unijnego lub polski)
lub paszport zagraniczny i drugi dokument: wystawiony przez polskie organa administracji państwowej dla obywateli z całego świata, czyli:
dokument potwierdzający pobyt (karta pobytu, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu; polski dokument tożsamości cudzoziemca lub Karta Polaka,
legitymacja dyplomatyczna, zaświadczenie o zatrudnieniu, pozwolenie na pracę w Polsce lub inny stosowny dokument potwierdzający prowadzenie działalności na terenie RP np. KRS, poświadczenie klienta o złożeniu wniosku o wydanie karty pobytu;
legitymacja studencka, dokument potwierdzający fakt studiowania/rozpoczęcia nauki przez cudzoziemca na polskiej uczelni lub uczestnictwa w kursach językowych wystawione przez polską uczelnię lub w szkole policealnej)

Citi Handlowy

Paszport

Credit Agricole

Karta pobytu

Paszport i dokument potwierdzający legalność pobytu

Deutsche Bank

Dowód osobisty lub paszport

Karta pobytu – dla cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP;
paszport zagraniczny z aktualną wizą uprawniającą do przebywania na terytorium RP

EnveloBank

Dowód osobisty lub paszport

eurobank

Karta pobytu; dokument przedstawiony przez obcokrajowca musi zawierać zdjęcie, numer PESEL oraz adres klienta

Brak oferty dla nierezydenta

Getin Bank

Paszport i karta pobytu

Idea Bank

Dowód osobisty polski lub paszport polski lub karta pobytu

Dowód osobisty polski lub zagraniczny(UE i EOG) lub paszport zagraniczny lub polski paszport oraz nieobowiązkowo - Certyfikat Rezydencji Podatkowej, wymagany jeżeli cudzoziemiec chce abyśmy rozliczali wg stawki podatku z kraju rezydencji podatkowej

ING Bank Śląski

Dowód osobisty lub paszport

Paszport

Bank Millennium

Dokument tożsamości np. paszport, karta pobytu

Dokument tożsamości np. paszport

Bank Pekao

Dowód osobisty lub paszport

Paszport

PKO Bank Polski

Dowód osobisty lub paszport

Paszport albo inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości klienta (np. karta pobytu) oraz wymagane są systematyczne wpływy z tytułu: zatrudnienia przez podmiot mający siedzibę w kraju, renty, emerytury, stypendium lub innych tytułów dopuszczonych w przepisach prawa dewizowego

Raiffeisen Polbank

Dowód osobisty

Paszport lub wiarygodny dokument potwierdzający tożsamość

T-Mobile Usługi Bankowe

Numer PESEL i karta pobytu

Brak oferty dla nierezydenta

Źródło: Bankier.pl

Tylko Citi Handlowemu, ING Banku Śląskiemu i EnveloBankowi wystarczy obcokrajowcowi o statusie rezydenta paszport do otwarcia konta.

Wymogi mogą być jednak większe w przypadku nierezydenta, który nie posiada karty pobytu. Wtedy banki wskazują na konieczność przedłożenia Certyfikatu Rezydencji Podatkowej na potrzeby uniknięcia podwójnego opodatkowania oraz poza dokumentem tożsamości, innego dokumentu potwierdzającego legalność pobytu – np. wizy na pobyt w Polsce. Nierezydentom, którzy starają się o wyrobienie karty stałego pobytu, Bank Zachodni WBK również otworzy konto – będą musieli jednak przedłożyć poświadczenie o złożeniu wniosku o jej wydanie. Jako potwierdzenie legalności pobytu może również posłużyć w tym banku zaświadczenie o statusie studenta z polskiej uczelni wyższej lub zaświadczenie o odbywaniu kursu językowego na polskiej uczelni lub w szkole policealnej.

Tylko dwa banki poinformowały, że ich oferta nie jest dostępna dla nierezydenta: eurobank i T-Mobile Usługi Bankowe.

Czy obcokrajowcy mogą w Polsce założyć wspólny rachunek bankowy?

Status rezydencji klienta ma również wpływ na to, czy oferta konto osobistych w polskich bankach będzie dla niego dostępna w wariancie konta wspólnego z partnerem lub współmałżonkiem. Wiele banków uzależnia taką opcję od spójności statusu rezydencji.

Rachunki wspólne dla obcokrajowców w bankach w Polsce

Bank

Czy istnieje możliwość założenia konta wspólnego przez obcokrajowców?

Alior Bank

Wymagany spójny status rezydencji*

Bank Pocztowy

Wyłącznie dla dwóch nierezydentów

Bank BGŻ BNP Paribas

Wymagany spójny status rezydencji

BOŚ Bank

Wymagany spójny status rezydencji

Bank Zachodni WBK

Tak

Citi Handlowy

Tak, status dewizowy klientów musi być jednakowy. Obywatelstwa i kraj rezydencji nie ma znaczenia.

Credit Agricole

Nie

Deutsche Bank

Tak

EnveloBank

Wymagany spójny status rezydencji

eurobank

Nie

Getin Bank

Wymagany spójny status rezydencji

Idea Bank

Bank nie oferuje rachunków wspólnych

ING Bank Śląski

Nie

Bank Millennium

Wymagany spójny status rezydencji

Bank Pekao

Tak

PKO Bank Polski

Wymagany spójny status rezydencji

Raiffeisen Polbank

Wymagany spójny status rezydencji

T-Mobile Usługi Bankowe

Nie

*obaj klienci muszą być rezydentami lub nierezydentami

Źródło: Bankier.pl

Oznacza to, że wspólnego rachunku nie będą mogły założyć pary, w których jedna osoba ma status rezydenta, a druga nie. Z taką praktyką można się spotkać w 10 z 18 badanych bankach. Jedynie Bank Pocztowy zadeklarował możliwość założenia konta wspólnego wyłącznie dla dwójki nierezydentów.

ING Bank Śląski, eurobank, T-Mobile Usługi Bankowe i Credit Agricole Bank Polska wskazały na brak możliwości założenia takiego konta, bez względy na statusy rezydencji klientów. W Idea Banku również nie można założyć takiego rachunku, bo bank nie posiada w ofercie kont wspólnych.

Pełną dowolność w otwieraniu konta wspólnego zadeklarowały natomiast Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank oraz Bank Pekao.

Źródło:
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Ukraińcy na polskim rynku pracy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki