REKLAMA

Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko? Szczegóły opublikowane w Dzienniku Ustaw

2016-02-19 19:24
publikacja
2016-02-19 19:24
Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko? Szczegóły opublikowane w Dzienniku Ustaw
Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko? Szczegóły opublikowane w Dzienniku Ustaw
/ YAY Foto

Rozporządzenie zawierające m.in. wzór wniosku o świadczenie z programu 500 plus zostało w piątek po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ogłoszono również dwa inne akty wykonawcze do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Projekty rozporządzeń przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane niezależnie od dochodów, natomiast świadczenie na pierwsze dziecko mogą otrzymać tylko rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi.

fot. / / Dziennik Ustaw

Tylko osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą zatem musiały udokumentować swój dochód przy składaniu wniosku. Jednak - jak wcześniej zapewniało MRPiPS - informacje m.in. o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (udzielane przez urząd skarbowy) urzędnicy prowadzący postępowanie pozyskają samodzielnie, od innych instytucji.

Opublikowane w piątek rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze zawiera wzór wniosku, który będzie trzeba wypełnić, by otrzymać 500 zł na dziecko. Wniosek ma 9 stron, są w nim jednak szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla osób, które będą go wypełniać.

Należy w nim podać m.in. dane dzieci oraz pozostałych członków rodziny.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy również podać informacje pozwalające na ustalenie dochodu (np. o dochodach niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych z gospodarstwa rolnego czy alimentach).

Rozporządzenie zawiera też listę dokumentów, które część osób ubiegających się o świadczenie będzie musiała dołączyć do wniosku. Są to m.in.:

  • dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów czy orzeczenia rozwodu - w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci,
  • w przypadku cudzoziemców - określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych - dokumenty dotyczące przysposobienia, orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Do rozporządzenia dołączono również wzory dodatkowych oświadczeń, które w niektórych sytuacjach trzeba będzie dołączyć do wniosku.

Ustawa zakłada, że wniosek będzie trzeba składać raz w roku, w miejscu zamieszkania. Świadczenie może być wypłacane w urzędzie gminy lub miasta, w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce, np. specjalnych centrach do realizacji świadczeń socjalnych.

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Pozostałe opublikowane rozporządzenia dotyczą sprawozdań rzeczowo-finansowych. Jedno z nich zakłada, że sprawozdania dotyczące świadczeń wychowawczych będą gromadzone w dwojaki sposób: w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r. - co miesiąc, a po upływie tego okresu - co kwartał.

Jak wyjaśniano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, zbieranie danych o realizacji ustawy w pierwszych miesiącach jej obowiązywania w okresach miesięcznych wynika z konieczności monitorowania wdrożenia jej oraz pozyskiwania aktualnej informacji o jej realizacji.

Kolejne rozporządzenie dotyczy sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydanie go było konieczne z tego względu, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła nowe świadczenie przysługujące rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówki typu rodzinnego - dodatek wychowawczy. Dlatego do rozporządzenia wprowadzone zostało sprawozdanie (oraz jego wzór) dotyczące realizacji przez powiat dodatku wychowawczego.(PAP)

Wzór wniosku o świadczenie z programu 500+ można znaleźć w Dzienniku Ustaw, w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

akw/ mhr/

Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (28)

dodaj komentarz
~monache
Czyli samotna matka z jednym dzieckiem- próg dochodowy 800zł i małżeństwo z jednym dzieckiem też 800zł? Czyli jeśli każdy z członków małżeństwa ma najniższą krajową i jedno dziecko nie otrzyma 500zł. Czyli lepiej jak chociaż jedna osoba jednak nie pracuje. Czyli jak ma się za wysokie alimenty o 100 zł i uczciwie pracuje, to lepiej Czyli samotna matka z jednym dzieckiem- próg dochodowy 800zł i małżeństwo z jednym dzieckiem też 800zł? Czyli jeśli każdy z członków małżeństwa ma najniższą krajową i jedno dziecko nie otrzyma 500zł. Czyli lepiej jak chociaż jedna osoba jednak nie pracuje. Czyli jak ma się za wysokie alimenty o 100 zł i uczciwie pracuje, to lepiej tych alimentów wcale nie mieć. Czyli ten projekt jest tak głupi i niesprawiedliwy, że ja mam ochotę tylko uciekać, a zaznaczę że samotnie wychowuję dziecko, pracuję, studiuję, ale co z tego... a zapomniałam mam satysfakcję :D
~kazik
A jak mam umowe o prace a zona nie pracuje tylko wychowuje nasze dziecko na umowie mam 2000 zl brutto a dostaje jeszcze sporo delegacji co lacznie przekracza ponad 800 zl na osobe to przysluguje nam to
~kasia
czy dziecko które ukończy 18 lat w maju należy się przez rok jeszcze 500+
~Art
Przy dwójce dzieci: jeśli pierwsze dziecko skończy 18 lat, to drugie przestaje dostawać te 500 zł bo staje się pierwszym.
~WaldekDziki
a moje pierwsze dziecko kończy 18 lat 15 kwietnia. to drugie, które stanie się pierwszym nie dostanie ? tylko dwa najmłodsze dostaną ?
~Art odpowiada ~WaldekDziki
Właśnie tak.
~katka odpowiada ~WaldekDziki
dostanie polowe, do urodzin, wiec zlozyc od razu na kazde ktore sie poki co kwalifikuje, to drugie na bank dostanie za pol miesiaca, a to pierwsze tez za pol miesiaca, jesli dochodem sie Panstwo zmiescicie w 800zl na osobe
~Damian1985
Czy do dochodów rodziny wliczone są dochody dzieci pełnoletnich, które mieszkają z rodzicami, ale pracują na umowę o pracę?

Powiązane: 500 zł na dziecko

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki