REKLAMA

Jak rozliczyć koszty i przychody związane z firmowym kontem bankowym?

2013-06-21 08:00
publikacja
2013-06-21 08:00

Wprawdzie oprocentowanie rachunku bankowego i koszty związane z opłatami dla banku zwykle nie są dużymi kwotami w skali działalności firmy, ale i tak można je rozliczyć, a niekiedy wręcz trzeba. W tym celu nie stosuje się faktur. O czym powinien pamiętać przedsiębiorca korzystający z konta bankowego?

 

koszty konta firmowego
foto: Thinkstock/Wavebreak Media
 

Które opłaty bankowe można uwzględnić w kosztach prowadzenia działalności?

Wypełnienie wniosku CEIDG-1, którym rejestruje się działalność gospodarczą, wymaga podania numeru konta powiązanego z prowadzoną działalnością. Ten fakt daje możliwość rozliczania kosztów, które związane są z tym kontem. Są to m.in.:

 Ranking kont dla firm Bankier.pl - czerwiec 2013 » Ranking kont dla firm Bankier.pl - czerwiec 2013
 • opłata za prowadzenie rachunku (opłata za konto może być uzależniona od tego, czy przedsiębiorca spełnia określone warunki, np. kwota wpływu w danym okresie);

 • opłaty za przelewy (np. w oddziale banku, zagraniczne, ekspresowe),

 • opłaty za kartę płatniczą (opłata za kartę może być uzależniona od tego, czy przedsiębiorca spełnia pewne warunki, np. łączna kwota transakcji bezgotówkowych),

 • prowizje za wypłaty w bankomatach należących do innych banków lub wypłaty za granicą,

 • dodatkowe opłaty (np. za wyciąg z konta w formie papierowej, zaświadczenie o prowadzeniu rachunku lub o wysokości środków dostępnych na rachunku),

 • prowizje za transakcje walutowe.

Przedsiębiorcy mogą korzystać zarówno z prywatnych kont do celów firmowych, jak i zakładać odrębne konta firmowe. Niezależnie od swojego wyboru, mogą rozliczać w kosztach opłaty bankowe, o ile spełniają one kryteria kosztu uzyskania przychodu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że kosztami uzyskania przychodów z prowadzenia firmy mogą być te wydatki, które wiążą się z prowadzeniem działalności. Koszty muszą być poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania możliwości ich uzyskiwania. To kryterium spełniają te opłaty bankowe, które dotyczą transakcji realizowanych w ramach firmy oraz wiążą się z utrzymaniem konta firmowego i kredytami firmowymi.

Jak rozliczyć koszty kredytu?

Do kosztów związanych z posiadaniem konta w banku mogą też należeć odsetki. Pojawiają się one w momencie, kiedy przedsiębiorca zaciągnął kredyt na rozwój firmy, zakup nieruchomości lub inne inwestycje. Konieczność spłacania odsetek jest również związana z wydatkami przekraczającymi stan środków zgromadzonych na koncie (debet).

Jak rozliczać raty i odsetki kredytu firmowego?»Jak rozliczać raty i odsetki kredytu firmowego?

Tego typu wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z pewnymi ograniczeniami. Szczegółowe warunki określa art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl przepisów, kosztem uzyskania przychodu mogą być tylko te odsetki od kredytu, które spełniają następujące warunki:

 1. Kredyt został zaciągnięty w celu sfinansowania wydatków związanych z działalnością firmy czyli posłużył do uzyskania przychodu lub jego utrzymania.

 2. Wydatek został odpowiednio udokumentowany.

 3. Odsetki zostały zapłacone.

Ostatni punkt odnosi się również do sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie opłacił odsetek w terminie wyznaczonym przez bank. Wtedy zwykle zostają naliczone odsetki karne, które także mogą stanowić koszt podatkowy, pod warunkiem, że kredyt ma związek z uzyskanym przychodem.

Kosztem uzyskania przychodu nie mogą być jednak ani wydatki na spłatę kredytu, ani odsetki, które zostały umorzone. Przepisy mówią również o wyjątku w odniesieniu do kredytu, przeznaczonego na zakup nieruchomości. Jeżeli raty zostały zapłacone przed oddaniem obiektu do użytku i uwzględnieniem go w ewidencji środków trwałych, odsetki zapłacone do tego czasu zwiększają wartość początkową nieruchomości. Oznacza to, że są one zaliczane do kosztów przez odpisy amortyzacyjne. Tylko odsetki zapłacone po dniu przekazania nieruchomości do użytkowania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu firmy.

Odsetki od środków na rachunku bankowym to przychód

porównywarka kont firmowych

Wydatki związane z prowadzeniem rachunku to niejedyna kwestia, wywołująca wątpliwości wśród początkujących przedsiębiorców. Korzystanie z konta może się bowiem wiązać z pewnymi zyskami, np.:

 • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku i lokat;

 • wpływy z programów lojalnościowych,

 • wpływy z usług typu money back.

Kwestię odsetek od środków na koncie reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł 14. ustawy mówi, że tego typu wpływy na rachunku firmowym są przychodem, podlegającym opodatkowaniu, analogicznie do innych przychodów.

Podobnie dzieje się w przypadku zysków z programów lojalnościowych, oferowanych przez niektóre banki. Tego typu programy polegają na inwestowaniu ustalonej kwoty, pochodzącej z rachunku firmowego, w wybrane programy inwestycyjne. Jako wynagrodzenie przedsiębiorca otrzymuje część zysków w postaci premii. Tutaj również należy zaliczyć tę formę przychodu jako przychód z prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak dokumentować koszty i przychody związane z kontem bankowym?

Przepisy wymagają, by zarówno wydatki, jak i przychody były właściwie udokumentowane. Zazwyczaj w tym celu stosuje się faktury lub rachunki, ale rozliczenia związane z kontem bankowym stanowią wyjątek. W przypadku opłat bankowych nie są wymagane faktury VAT. Dokumentami wystarczającymi do ujęcia opłat bankowych w kosztach firmy są wyciągi z konta lub potwierdzenia poszczególnych transakcji, na których figurują kwoty opłat i ich cel (np. dane właściciela rachunku, szczegóły transakcji, daty).

Ranking kredytów z gwarancją de minimis – maj 2013» Ranking kredytów z gwarancją de minimis – maj 2013

Nie ma tutaj znaczenia, o jakich kosztach mowa - mogą to być zarówno stałe lub jednorazowe prowizje i opłaty, jak i odsetki od kredytów czy debetu. Podobnie jest w przypadku dokumentowania przychodów z odsetek na kontach oszczędnościowych - do ich udokumentowania również wystarczają wyciągi.

Osoby, korzystające z jednego rachunku bankowego do celów prywatnych i firmowych muszą pamiętać, że rozliczyć mogą tylko wydatki, związane z prowadzeniem działalności. Należy dbać o to, by prowizje i opłaty związane z transakcjami prywatnymi były oddzielone od tych, które wynikają z prowadzenia firmy.

Nowe usługi finansowe i nowe pytania

Pewne wątpliwości dotyczące opodatkowania budzą stosunkowo nowe usługi finansowe, takie jak money back oraz transakcje z systemów płatności internetowych.

1. Czy money back to przychód podatkowy?

Usługa money back (znana również jako cash back) polega na zwrocie przez bank części środków z transakcji przeprowadzonych kartą płatniczą. Wątpliwość wynika z określenia jakiego rodzaju świadczeniem jest money back.

de minimis» Kredyt z gwarancją de minimis a zwykły kredyt obrotowy

Zdaniem banków, usługa jest sprzedażą premiową, zwolnioną od podatku do kwoty 760 zł. Przedstawiciele banków powołują się na art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organy podatkowe mogą jednak być odmiennego zdania - pojawiają się opinie, że dla przedsiębiorcy środki uzyskane z programu money back to przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu.

Spór pomiędzy bankami a fiskusem był rozpatrywany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W wyrokach z dnia 16.01.2013 (sygn. akt I SA/Wr 1416/12 oraz I SA/Wr 1417/12) sąd uznał, że usługa cash back mieści się w pojęciu sprzedaży premiowej. Może być zatem zwolniona z podatku jeśli spełnia warunki, określone przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Jak rozliczać przychody uzyskane przez PayPal i prowizje

Nieco mniej kontrowersji rodzi kwestia rozliczania kosztów serwisów płatności internetowych, (np. PayPal), które pozwalają wykonywać przelewy pomiędzy kontem w systemie a rachunkiem bankowym.

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, przychodem z tytułu działalności gospodarczej są "kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie uzyskane". To oznacza, że podatek należy zapłacić od całej kwoty, jaką nabywca przelał na konto w systemie płatności internetowych, bez uwzględnienia prowizji operatora systemu.

Samą prowizję możne jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Aby ją udokumentować wystarczy np. wyciąg z konta PayPala, na którym widnieją szczegóły transakcji i dane właściciela rachunku.

 
Sebastian Bobrowski
Dyrektor finansowy Infakt

Źródło:
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Bank dla firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki