REKLAMA

Istotnie wzrosło ryzyko kredytowe we wszystkich kategoriach, pojawiło się ryzyko credit crunch

2020-06-15 16:12
publikacja
2020-06-15 16:12
fot. Stockcrafterpro / Shutterstock

Choć polski system finansowy wszedł w okres pandemii w dobrej kondycji, to siła i charakter szoku zw. z epidemią sprawiają, że istotnie wzrosło ryzyko kredytowe we wszystkich kategoriach i pojawiło się ryzyko nadmiernego ograniczenia podaży kredytu - podano w komunikacie po poniedziałkowym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego.

"Komitet zapoznał się z przygotowywanym przez NBP Raportem o stabilności systemu finansowego – wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19. W Raporcie oceniono, że polski system finansowy wszedł w okres pandemii COVID-19 w dobrej kondycji, odporny na szoki i bez znaczących nierównowag. Siła i charakter szoku związanego z pandemią sprawiają jednak, że istotnie wzrosło ryzyko kredytowe we wszystkich kategoriach kredytów i pojawiło się ryzyko nadmiernego ograniczenia podaży kredytu (credit crunch). Zjawiska te mogą mieć niekorzystny wpływ na sferę realną gospodarki i w konsekwencji także na system finansowy" - napisano.

"Biorąc pod uwagę szeroki zakres instrumentów pomocowych uruchamianych przez instytucje publiczne na rzecz systemu bankowego, Komitet oczekuje od banków utrzymania odpowiedzialnego kredytowania gospodarki i zwiększenia zaangażowania w działania wspierające kredytobiorców" - dodano.

W komunikacie podano, że KSF-M będzie monitorował wpływ pandemii na rozwój sytuacji w systemie finansowym oraz analizował skuteczność całokształtu działań antykryzysowych i ich wpływ na stabilność finansową w krótkim i dłuższym horyzoncie.

Na posiedzeniu omówiono dotychczasowy przebieg tzw. wakacji kredytowych oferowanych przez krajowe banki.

Komitet zgodził się z wnioskiem Przewodniczącego KNF w sprawie odroczenia do 30 czerwca 2021 r. terminu wdrożenia przez banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych postanowień znowelizowanej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Komitet zapoznał się z Zaleceniami ERRS: w sprawie monitorowania i wymiany informacji dotyczących instrumentów fiskalnych podejmowanych w związku z COVID-19; ws. powstrzymania się od wypłat (dywidend, wykupu akcji własnych oraz wypłat zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz pracowników, których działania zawodowe mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji finansowej).

Komitet zapoznał się z przeglądem polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na III kwartał 2020 r. (PAP Biznes)

pat/ tus/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki