REKLAMA

IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Izostal S.A. Umowy Częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

2021-06-08 08:19
publikacja
2021-06-08 08:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Zawarcie przez Izostal S.A. Umowy Częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 14 maja 2021 roku Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 roku, powziął informację o drugostronnym podpisaniu Umowy Częściowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Umowa Częściowa realizowana będzie w ramach zawartej Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku.

Przedmiotem Umowy Częściowej jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN1000 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg Gustorzyn - Wronów zamówienie 1 o długości około 75 km.

Wartość Umowy Częściowej wynosi 169,7 mln PLN netto, co stanowi 208,7 mln PLN brutto.

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy Częściowej w terminie od 15 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Szczegółowe warunki na jakich realizowana będzie w/w Umowa Częściowa, w tym opis kar umownych, określone zostały w Umowie Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku.

Zarząd Spółki uznaje opisaną umowę za istotną ze względu na jej wysoką wartość. Realizacja w/w umowy będzie miała wpływ na wzrost przychodów Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2021-06-08 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki