REKLAMA

IZOSTAL S.A.: Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

2021-05-14 09:15
publikacja
2021-05-14 09:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku, powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 o długości około 75 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Gustorzyn – Wronów zamówienie 1.

Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 169,7 mln PLN netto, co stanowi 208,7 mln PLN brutto.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

O zawarciu umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Przedmiotowa umowa stanowić będzie Umowę Częściową w ramach zawartej Umowy Ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2021-05-14 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki