REKLAMA

IQ PARTNERS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

2019-07-04 15:14
publikacja
2019-07-04 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-04
Skrócona nazwa emitenta
IQ PARTNERS S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd IQ Partners S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 4 lipca 2019 roku, Emitent otrzymał od Global 1 sp. z o.o. s.k.a. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomienia poniżej:

„Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w imieniu spółki Global 1 sp. z o.o. s.k.a. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa (NIP 5252573330), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000497163 (zwanej dalej „Spółką”) jako Prezes Zarządu komplementariusza, spółki Global 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Plac Jedności Słowiańskiej 1/209, (NIP: 7393889645), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000639993, uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, niniejszym informuję, że dniu 28 czerwca 2019 r. Spółka dokonała sprzedaży 4.227.411 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta jedenaście) akcji na okaziciela spółki IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 (dalej „IQP”), na rzecz podmiotu:

Formonar Investmens Limited z siedzibą na Cyprze przy Poseidonos 1, Ledra Business Center, 2406 Nikozja, Cypr zarejestrowaną w Rejestrze Spółek pod numerem HE 340558.

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Spółkę na dzień 28 czerwca 2019 r. sprzedane przez Spółkę w dniu 28 czerwca 2019 r. 4.227.411 akcji IQP stanowi 18,91% udziału w kapitale zakładowym IQP oraz daje 18,91% ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Spółka posiada 20 000 akcji IQP, co daje 20 000 głosów w tej spółce.

Z uwagi na moje obowiązki zawodowe w siedzibie komplementariusza Spółki w Olsztynie, niniejsze zawiadomienie zostało wysłane za pomocą poczty elektronicznej. Oryginał zawiadomienia został wysłany do Państwa listem poleconym.

Tomasz Boenke
Prezes Zarządu Global 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-04 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2019-07-04 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki