REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Umowa z podmiotem branżowym w celu udostepnienia danych do przeprowadzenia potencjalnego badania due diligence

2021-07-09 14:08
publikacja
2021-07-09 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Umowa z podmiotem branżowym w celu udostepnienia danych do przeprowadzenia potencjalnego badania due diligence
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej: Emitent) informuje, że wobec faktu, że planuje pozyskać dodatkowe finansowanie od potencjalnego nowego inwestora, w dniu 09 lipca 2021 roku zawarł umowę z podmiotem branżowym w celu udostępnienia danych do przeprowadzenia potencjalnego badania due diligence. Dodatkowo została zawarta umowa o zachowaniu poufności (NDA).

Zgodnie z zawartymi umowami Emitent udostępni dane niezbędne do szczegółowego zapoznania potencjalnego inwestora z bieżącą działalnością Emitenta i jego aktualną sytuacją gospodarczą, jak również przeprowadzenia badania due diligence Emitenta w kontekście możliwości podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Umowy gwarantują bezpieczeństwo danych Emitenta, a druga strona umowy zobowiązała się zachować w poufności informacje i dokumenty przekazane przez Emitenta. Strony zobowiązały się ponadto podjąć wszelkie niezbędne środki, aby udostępnianie informacji w związku z wykonywaniem umów odbywało się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami uczciwej konkurencji oraz interesami akcjonariuszy.

O kolejnych istotnych zdarzeniach będących konsekwencją zawartej umowy, Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-09 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-07-09 Piotr Mierzwa Prokurent łączny
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki